မိမိ ရင်် သွေးလေးတွေ ကိုု သတိပေးထား ပါ ကိိုလာ နှင့့် ပူ ရှိိန််း လုံးဝမတည့််

မိမိ ရင်် သွေးလေးတွေ ကိုု သတိပေးထား ပါ ကိိုလာ နှင့့် ပူ ရှိိန််း လုံးဝမတည့််

ဒီနေ့သားကြီးကျောင််းကြိုရင်းအပြန်မှာ ဖေဖေ c o c a cola တစ်ဘူး ပူရှိန််းတစ်တောင့်ဝယ်ပေးပါတဲ့ မင်းဘာလုပ်ဖိို့လဲဆိုတော့ သားမသောက်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျောင်းမှာ သိပ္ပံချိန်လက်တွေ့သင်တန်းမှာ ဆရာက coca cola ခွက်ထဲ ပူရှိန်းကိုထဲ့ပြတယ်် ဖောက်ဆိုပေါက်ထွက်သွားတယ်တဲ့

အဲ့ဒါအိမ်မှာစမ်းလုက်ပြမလို့တဲဲ့ကျွန််တော်လဲ သားမလုပ်ရဘူး သေတတ်တယ် ရောစားလို့လဲမရဘူးလို့ဟြေခဲ့တယ်် လွန်ခဲဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တုန်းကလဲ သတင်းတစ်ပုဒ််ဖတ်ဖူးတယ် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံကကျောင်းသားလေးတစ််ယောက် ကိုလာနဲ့ပူရှိန်းတွဲစားမိတာ ပါးစက်ကသွေးတွေအန်ထွက်လာပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်တဲဲ့မိိဘတွေအနေနဲ့လဲသတိထားသင့်ပါတယ်် ကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေ အလွယ်တစ်ကူရနိုင်ပြီး ခလေးတွေကလဲ ကိုလာတို့ပူရှိိန်းတို့ဆိုသူတို့အကြိုက်ပါပဲဲနောက်ထက်တစ်ခုကြားမိိတာကမသေချာပေမဲ့ coca cola နဲ့ဒူရင်းသီးလဲဲ မတည့်ဘူးလို့ဆိုကြတယ််

Unicode

မိမိ ရင်် သွေးလေးတွေ ကိုု သတိပေးထား ပါ ကိိုလာ နှင့့် ပူ ရှိိန််း လုံးဝမတည့််

ဒီနေ့သားကြီးကျောင််းကြိုရင်းအပြန်မှာ ဖေဖေ c o c a cola တစ်ဘူး ပူရှိန််းတစ်တောင့်ဝယ်ပေးပါတဲ့ မင်းဘာလုပ်ဖိို့လဲဆိုတော့ သားမသောက်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျောင်းမှာ သိပ္ပံချိန်လက်တွေ့သင်တန်းမှာ ဆရာက coca cola ခွက်ထဲ ပူရှိန်းကိုထဲ့ပြတယ်် ဖောက်ဆိုပေါက်ထွက်သွားတယ်တဲ့

အဲ့ဒါအိမ်မှာစမ်းလုက်ပြမလို့တဲဲ့ကျွန််တော်လဲ သားမလုပ်ရဘူး သေတတ်တယ် ရောစားလို့လဲမရဘူးလို့ဟြေခဲ့တယ်် လွန်ခဲဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တုန်းကလဲ သတင်းတစ်ပုဒ််ဖတ်ဖူးတယ် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံကကျောင်းသားလေးတစ််ယောက် ကိုလာနဲ့ပူရှိန်းတွဲစားမိတာ ပါးစက်ကသွေးတွေအန်ထွက်လာပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်တဲဲ့မိိဘတွေအနေနဲ့လဲသတိထားသင့်ပါတယ်် ကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေ အလွယ်တစ်ကူရနိုင်ပြီး ခလေးတွေကလဲ ကိုလာတို့ပူရှိိန်းတို့ဆိုသူတို့အကြိုက်ပါပဲဲနောက်ထက်တစ်ခုကြားမိိတာကမသေချာပေမဲ့ coca cola နဲ့ဒူရင်းသီးလဲဲ မတည့်ဘူးလို့ဆိုကြတယ််

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *