ႏွာေခါင္း စည္း MASK ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္း မ်ား ေစ်းတင္ေရာင္းခ် ပါ က အေရးယူ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီး ေျပာ

အခုဆိုရင္ ကိုဗစ္တတိယလႈိင္းက စတင္လာေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ၿမိဳ႕တိုင္းနီးပါးမွာ က.ူးစ.က္မႈႏႈန္းေတြျမင့္တက္ကာ ေ.သဆုံ.းမႈႏႈန္း ေတြလဲ ပိုတိုးလာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကို.ဗ.စ္ကူ.းစ.က္မႈႏႈန္းေတြ

ျမင့္တက္လာတာနဲ႔ အမွ် ကို.ဗ.စ္ကူ.းစ.က္မႈကာကြယ္ေရးမွာ အေျခခံက်တဲ့ ႏွာေခါင္းစည္း Maskေတြကလည္း ေစ်းႏႈန္းေတြ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီးက

ႏွာေခါင္းစည္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ပစၥည္းေတြ ေဈးတ.င္ေရာင္းတဲ့သူေတြကို ေအ.ရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ “ကို.ဗစ္.အတြက္အသုံးျပဳရမယ့္ maskအပါအဝင္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ေဈးႏႈန္းတ.င္ေရာင္းခ်ပါက စီးပြားကူး သန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေအ.ရးယူမည္”ဆိုၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ ပရိသတ္အေပါင္း ကို.ဗ.စ္ကူ.းစ.က္မႈမွက.င္းေ.ဝးကာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published.