ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း 8.7.2021 ရက္ မွ စတင္ၿပီး တပတ္အတြင္း ေရႀကီးေရလ်ံျခင္းျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသာေဒသ မ်ား

8.7.2021 ရက္မွစတင္ၿပီး တပတ္အတြင္းကားလမ္းေရေက်ာ္ျခင္း ေတာင္မ်ား ၿပိဳက်ျခင္း ျမစ္ေရမ်ားလွ်ံၿပီးေရႀကီးျခင္းေရစီးဆင္းမႈ႕မေကာင္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပည့္လွ်ံေရႀကီးျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ တပတ္အတြင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ကိုႀကိဳတင္အသိေပးျခင္သဘာဝေဘးဆိုတာ ႀကိဳတင္သိရွိကာကြယ္ႏိုင္ရင္ ဆုံးရႈံးမႈ႕လည္းနည္းႏိုင္ပါတယ္ေလထုက တသတ္မတ္ထဲသြားေနတာမဟုတ္ပါအၿမဲေျပာင္းလည္းေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လက္ရွိေလထု အေနအထားနဲ႔တြက္ခ်က္ ၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုခန႔္မွန္းတာပါဒါေၾကာင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးေတာ့မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဒီသတိေပးခ်က္ကိုေရးသားလိုက္တာပါ။

အဓိကျဖစ္စဥ္က ‌ဟိုင္နန္ကြၽန္းက 97wပါ သူရဲ႕ ေ႐ြ႕လွ်ားမႈ႕က ေျမာက္ဘက္ကိုပါမ်ားရင္တ႐ုတ္ျပည္ထဲကိုဝင္ႏိုင္ၿပီး အေနာက္ဘက္ကို အားမ်ားလာရင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ဟႏြိဳန္းၿမိဳ႕ဘက္ဝင္ႏိုင္တယ္။

ဗီယက္နန္ပင္လယ္ဘက္ကို ဝင္တာနဲ႔ေလဖိအားနည္းလည္း ေလထုဖိအားေတြဆက္တိုက္က်ဆင္းၿပီး မုန္တိုင္ငယ္အဆင့္ေလတိုက္ႏႈန္ 30mphေက်ာ္သြားႏိုင္တယ္။

အေနာက္ဘက္ကို အားျပဳၿပီးေ႐ႊလာႏိုင္တယ္ ဒါဆိုရင္ လက္ရွိ ဆြဲေခၚေနတဲ့ မုတ္သုန္ေလကိုျပန္ၿပီး သက္ေရာက္မႈ႕ေတြရွိလာမယ္ေနာက္ၿပိဳကြဲးထြက္လာမယ့္ တိမ္ဆိုင္ေတြလည္းသက္ေရာက္မႈ႕ရွိလာမယ္။

ဒါေတြနဲ႔ သက္ေရာက္မႈ႕အနီးဆုံးျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြ ခံစားရၿပီးမုတ္သုန္ ထုတ္ကုန္နဲ႔အနီးဆုံးျဖစ္တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ပိုၿပီးခံစားရတတ္တယ္။

အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒေတြမွာပိုၿပီးျဖစ္ပြားႏိုင္တယ္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္လည္း ေပါ့ဆလို႔ မရတဲ့အတြက္သတိရွိၾကပါ။

မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဝမ္းသာစရာပါျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ႀကိဳတင္သိရွိကာကြယ္ထားႏိုင္သည့္အတြက္ ဆုံးရႈံးမႈ႕နည္းေစပါတယ္ေက်းဇူးပါ။

Credit to #HtayAung

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *