ေတာ္လွန္ေရး ဘယ္ေတာ့ၿပီး မလဲ…

ေတာ္လွန္​ေရးဘယ္​​ေတာ့ၿပီးမလဲဆိုတာသခ်ာ္ေဖာ္ျမဴလာ သုံးၿပီးတြက္ခ်က္အေျဖရွာလို႔ရတဲ့ကိစၥမ်ိဳးလဲ မဟုတ္ဘူး။လက္ေတြ႕အရမ္းဆန္တယ္။

အေျခခံကေန လက္ေတြ႕က်က် ဟန္ခ်က္ညီညီလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။

အခ်င္းခ်င္းၾကားဘယ္ေလာက္ညီၫြတ္မႈရွိလဲ၊ စည္းလုံးမႈရွိလဲ၊ဘယ္​ေလာက္အထိ ညီညီညာညာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လဲ၊

ျပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြဘယ္ေလာက္ထိ အခ်ိန္မွီ တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲစတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးအေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေႏွာင့္ေႏွးသြားတယ္ဆိုရင္လဲ ၿပီးဆုံးဖို႔ပိုၾကာသြားႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးဆုံးမလဲဆိုတာကို ေတြးမေနဘဲ ေန႔စဥ္ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္အေပၚမွာ …

ပိုတန္ဖိုးထားမယ္၊တန္ဖိုးရွိေအာင္လုပ္မယ္၊စနစ္က်ေအာင္အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္မယ္၊

ပိုၿပီးတိက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္မယ္၊စိတ္ဝမ္းကြဲ စိတ္က်ေစမယ့္အျပဳအမူအသုံးအႏႈန္းေတြေရွာင္မယ္ဆိုတာ​ေတြကို လုပ္ရမွာပါ။

လုပ္ေနကိုင္ေန ေျပာေနဆိုေနသမွ်ကို ပိုၿပီး ေလးစား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း

(လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *