“ဖန္ဆင္း ရွင္ မဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာ့အၾကပ္ အတည္း ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ တဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ဩဇာပါဝါ ရွိ သူ”

“ဖန္ဆင္းရွင္ မဟုတ္ ေပ မယ့္ ျမန္မာ့ အၾကပ္ အတည္း ကို ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ တဲ့တစ္ဦးတည္း ေသာ ဩဇာ ပါဝါ ရွိသူ”Oxygen ေတြခက္ခဲ ေန ၿပီလား?အေမစု ကိုသာလႊတ္‌ ေပး လိုက္

အဆင္ေျပ သြား လိမ့္ မယ္။ဘဏ္ စနစ္ ေတြ အဆင္ မေျပေတာ့ ဘူးလား?အေမစု ကိုတီဗြီ ကေနမိန႔္ခြန္း ေျပာခိုင္းလိုက္ အဆင္ေျပ သြားလိမ့္ မယ္။ကိုဗစ္‌ၾကမ္း လာၿပီ၊ ဆရာဝန္ေတြ

“ဖန္ဆင္းရွင္ မဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာ့အၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့တစ္ဦးတည္းေသာ ဩဇာပါဝါရွိသူ”

မရွိဘူးလား? အေမစု ကိုလႊ တ္ေပးၿပီး ျပည္သူ ကိုအာဏာ ျပန္အပ္ လိုက္ ဆရာဝန္ေတြ တန္းစီ ထြ က္လာ လိမ့္မယ္။Volunteer ေတြ မရွိေတာ့ ဘူးလား?အ‌ေမစု မ်က္ႏွာကို ဖန္သားျပင္

မွာျမင္ရရင္ အားက်ိဳး မာန္တက္ ျပန္လာ လိမ့္မယ္။စီးပြားေရး လုပ္ငန္ းရွင္ေတြ၊ အလႉရွင္ ေတြဘယ္ေပ်ာက္ ေနလဲ?အေမစု ကိုမတရား ဖမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ ကိုအက်ဥ္း ခ်ထား လို႔ ဒီမိုကေရစီ

ျပန္ရေအာင္ သူတို႔ ေတြပံ့ပိုး ေနတာ။ႏိုင္ငံ မေအးခ်မ္း ေတာ့ဘဲ ဗုံးေတြ ေပါက္ေနၿပီလား? အေမစု ၾက ည့္လိုက္ရင္ ဗုံးတိုင္းက ပန္းပြင့္ ျဖစ္သြား လိမ့္မယ္။အနာ ကိုလည္းသိၿပီ၊ ေဆးနည္း လည္

“ဖန္ဆင္းရွင္ မဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာ့အၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့တစ္ဦးတည္းေသာ ဩဇာပါဝါရွိသူ”

ရွိေန ပါရက္နဲ႔ ျမန္မာ့ အနာကို ကုသ ေပးႏိုင္တဲ့ ဘုရား ေပးတဲ့ “စု” ကို အေမွာင္ ထဲသြင္းယု တ္မာ ေနၿပီး ျပည္သူ ေတြဘာျဖစ္ျဖစ္ ငါအာဏာ ရေရးသာအဓိ ကဆိုရင္လည္း တိုင္းျပည္

နဲ႔လူမ်ိဳး ကို ခ်စ္လို႔ အာဏာသိမ္း ရပါတယ္ဆိုတဲ့ စကား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့။သမိုင္း တရား ခံဘဝ အပူလုံ းႂကြ လူလုံးမလွ တဲ့အျဖစ္နဲ႔ သမိုင္းေႂကြး ကို အသက္နဲ႔ ဆပ္ဖို႔ ျပင္ထား ၾကပါ။

Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *