သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကျပည္သူေတြ အတြက္ေအာက္စီဂ်င္စ က္႐ုံေဆာက္ ဖို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႕

မေန႔ကသီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကေနေအာက္စီဂ်င္ျပတ္လပ္ၿပီးအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ေအာက္စီဂ်င္စက္႐ုံေဆာက္ဖို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႕လိုက္တဲ့သတင္းေလးဖတ္လိုက္ရပါတယ္…..

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ကိုဗစ္ကာလအတြင္းရဟန္းသံဃာေတာ္နဲ႔သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊အျခားေသာဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားနဲ႔စစ္ေဘးေရွာင္အသီးသီးတို႔မွာ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့အလႉဒါနေလးေတြကိုလည္းလက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေဖာက္ျပေပးလိုက္ပါတယ္….

၁။မူစလင္သက္ႀကီးအဖိုးေဂဟာရိပ္သာ (၃၃-ဦး)။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔ – ၁၀၀ အိတ္။

၂။ မူစလင္ အဖြားမ်ားသုခရိပ္သာ (၄၃-ဦး) ။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ – ၁၀၀ အိတ္။

၃။ ကက္သလစ္သီလရွင္မ်ားတည္ေထာင္ေသာဘိုးဘြားရိပ္သာ (၁၉၅-ဦး)။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ – ၁ဝဝအိတ္။

၄။ ဟိႏၵဴလုမၺနီဘိုးဘြားရိပ္သာ။(၅၅-ဦး) သံလွ်င္ၿမိဳ႕သို႔ – ၁၀၀ အိတ္။

၅။ ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ – ၁၀၀ အိတ္။

၆။ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ – ၁၀၀၀ အိတ္။

၇။ သဘာဝတရားရိပ္သာ၊(၂၈၃၀-ဦး) သံလွ်င္ၿမိဳ႕ သို႔ – ၁၀၀၀ အိတ္။

၈။ ေမရီခ်ပ္မင္းဆြံ႕အနားမၾကားေက်ာင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ -၂၅၀ အိတ္။

၉။ အင္းစိန္-ခဝဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ – ၁၀၀ အိတ္။

၁၀။ ဦးလွထြန္း ကင္ဆာေဖါင္ေဒးရွင္း၊အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ – ၁၀၀ အိတ္။

၁၁။ ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ပရဟိတအထက္တန္းေက်ာင္း၊(၁၈၆၀-ဦး)၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔ – ၄၅၀ အိတ္။

၁၂။ ေ႐ႊမင္းသား မသန္မစြမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဖါင္ေဒးရွင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ = ၃၀၀ အိတ္။

၁၃။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူအထူးေဒသ၊တိုက္ပြဲေရွာင္မိသားစုမ်ားသို႔ – ၁၀၀၀ အိတ္။

၁၄။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း။ခ်င္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ တဆင့္ လႉဒါန္းျခင္း – ၁၀၀၀ အိတ္။

၁၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ရခိုင္အစိုးရအဖြဲ႕မွတဆင့္ လႉဒါန္းျခင္း- ၁၀၀၀ အိတ္(သီတဂူဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ႂကြေရာက္လႉဒါန္းျခင္း)။

၁၆။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရိယာန္ခ်ပ္ရွ္ေက်ာင္းသို႔ဆန္အိတ္-၁၀၀၊ ဆီ-၁၀၀ ပိသာ။

၁၇။ စစ္ကိုင္း၊ မင္းကြန္းမွ ရဟန္း၊သာမေဏ ၈,၁၀၀ ပါး။စစ္ကိုင္း၊ မင္းကြန္းမွ သီလရွင္ ၆,၀၀၀ ပါး။စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမ်ား၊အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ား၊မသန္မစြမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ား၊မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား အတြက္ဆန္-၁၆,၂၅၀ အိတ္၊ ဆီ-၁၆,၂၅၀ ပိသာ။

၁၈။ မႏၲေလးၿမိဳ႕-၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွပရဟိတေက်ာင္း ၇၅ ေက်ာင္းမ်ားရွိသာမေဏ၊ သီလရွင္မ်ား အတြက္ဆန္-၂,၀၉၆ တင္း၊ ဆီ-၂,၀၉၆ ပိသာ။

၁၉။ ရန္ကုန္တိုင္း ၂၉ၿမိဳ႕နယ္မွသီလရွင္ ၂၀၁၃၄ ပါးအတြက္ဆန္-၂၀၁၃၄ တင္း၊ ဆီ-၂၀၁၃၄ ပိသာ။

၂၀။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွစာသင္တိုက္ႀကီး ၁၇ တိုက္အတြက္ဆန္-၄၄၁၅ တင္း၊ ဆီ-၄၁၅၄ ပိႆာ။

၂၁။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွတိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒသုတဗုဒၶဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားတည္ေထာင္ေတာ္မူေသာေက်ာင္းတိုက္ ၁၃ အတြက္ဆြမ္းဆန္ေတာ္-၁၁၀၆ တင္း၊ေျမပဲဆီသန႔္-၁၀၈၁ ပိသာ။

၂၂။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွသံဃာေတာ္မ်ားသည့္ စာသင္တိုက္ ၁ဝတိုက္အတြက္ဆန္-၈၁၄ တင္း၊ ဆီ-၈၁၄ ပိသာ။

၂၃။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္အတြက္ဆန္-၂၀၀၀ တင္း၊ ဆီ-၂၀၀၀ ပိသာ။

၂၅။ အမရပူရၿမိဳ႕၊မဟာဂႏၶာ႐ုံစာသင္တိုက္ႀကီးအတြက္ဆြမ္းဆန္ေတာ္-၁၀၀၀ တင္း၊ေျမပဲဆီသန႔္-၁၀၀၀ ပိသာ ။

၂၆။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အနီဃာသီလရွင္စာသင္တိုက္အတြက္ဆန္(၁၀၀) တင္း၊ ဆီ(၁၀၀) ပိႆာ။

၂၇။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဉာဏစာရီသီလရွင္စာသင္တိုက္အတြက္ဆန္ (၃၀) တင္း၊ ဆီ (၃၀) ပိႆာ။

၂၈။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ထိန္ငူေခ်ာင္ သီလရွင္ စာသင္တိုက္အတြက္ဆန္တင္း(၅၀)၊ ဆီ (၅၀) ပိႆာ။

၂၉။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေတာေက်း႐ြာ၊ေအာင္မဂၤလာ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္အတြက္ဆန္-၁၈၂တင္း၊ ဆီ-၁၈၂ ပိသာ။

ၿမိဳင္ႀကီးငူ (စစ္ေဘးေရွာင္ေဒသ)အိမ္ေျခ-၈ရဝနဲ႔ လူဦးေရ ၅၂၈၁ အတြက္ဆန္-၁၀၀၀ အိတ္ နဲ႔ ေငြ ၁၀ သိန္း

ခ်င္းျပည္နယ္(စစ္ေဘးေရွာင္ေဒသ)ဆန္အိတ္(၁၀၀၀)ရခိုင္စစ္ေဘးေရွာင္ဆန္အိတ္(၁၀၀၀)နဲ႔ဝိသာခါေဖာင္ေဒးရွင္းမွဆီ ၉၀၀ ၊ ကုလားပဲ အိတ္ ၁၀၀

အရွင္ဇဝနဉာဏ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *