ေဆးဝယ္ မရသူ မ်ား ေသျခာဝင္ဖတ္ ပါ ကိုဗစ္ဟာ ဘာေဆးမွ ေသာက္လို႔ မေပ်ာက္ ပါ။ အဲ့ အခ်က္ ကို မေမ့ ပါနဲ႔

ပါရာစီတေမာ၊ စီဗစ္ မေသာက္ရလို႔ မေသပါဘူး။

ေသခ်ာေျပာပါမယ္။ အဲ့ေဆးေတြ မေသာက္ရလို႔ ဝယ္မရလို႔ ငါေတာ့ ေသပါၿပီမထင္ပါနဲ႔။

ပါရာစီတေမာက ေခတၱခဏ အဖ်ားက် ေခြၽးထြက္ေစတာပါ။ ခဏ အပူက်ၿပီး အကိုက္အခဲ သက္သာေစတာပါ။ ဘယ္ေရာဂါကိုမွ အျမစ္ျပတ္ မေပ်ာက္ေစပါဘူး။

သာမာန္ဖ်ားဖ်ား၊ ကိုဗစ္ဖ်ားဖ်ား ပါရာစီတေမာ ေသာက္လို႔ အဖ်ားေပ်ာက္တာမဟုတ္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္က ပိုးကိုတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခ်ိန္မွာမွ ေပ်ာက္တာပါ။

မေသာက္ရရင္ နည္းနည္းပိုခံရမယ္၊ ဒီေလာက္ပါပဲ။

အပူအရမ္းႀကီးရင္ အိပ္ေနရင္း ကေယာင္ကတမ္းေျပာရင္ ေရပတ္တိုက္ပါ၊ ႏွဖူးကိုေရပတ္တင္ပါ၊ ခ်ိဳင္းၾကား ေရပတ္တိုက္ပါ။

စီဗစ္က ကိုယ္ခံအားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္စီ ထည့္ေပးတာပါ။

စီဗစ္မရွိရင္ သံပုရာရည္ေသာက္လို႔ရပါတယ္၊ နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေသာက္လို႔ရပါတယ္၊ ခ်ဥ္တဲ့အသီးအႏွံေတြမွာ ဗီတာမင္စီ အမ်ားစုပါပါတယ္။

စီဗစ္မေသာက္ရလို႔ ေသမွာလဲ မဟုတ္ပါ၊ စီဗစ္ေသာက္ရလို႔လဲ ေသခ်ာေပ်ာက္မယ္လို႔ အာမခံလို႔မရပါ။

ေဆးဝယ္မရလို႔ ဒုကၡေတြမ်ားေနၾကလို႔ေျပာတာ။

Dexa, prednisolone ေတြ ပိုဆိုးပါတယ္။ ဆရာဝန္မၫႊန္ဘဲ စြတ္မေသာက္ပါနဲ႔။ steroid ေတြရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲက ပိုျပႆနာႀကီးပါတယ္။ ကိုဗစ္ အလိုလိုေပ်ာက္ႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႔မွ ေဆးေၾကာင့္ကြိဳင္တက္ေနမယ္။

ကိုဗစ္ဟာ ဘာေဆးမွ ေသာက္လို႔ မေပ်ာက္ပါ။ အဲ့အခ်က္ကို မေမ့ပါနဲ႔။

ပါရာစီတေမာ၊ စီဗစ္ မေသာက္ရလို႔ မေသပါဘူး။

ေသခ်ာေျပာပါမယ္။ အဲ့ေဆးေတြ မေသာက္ရလို႔ ဝယ္မရလို႔ ငါေတာ့ ေသပါၿပီမထင္ပါနဲ႔။

ပါရာစီတေမာက ေခတၱခဏ အဖ်ားက် ေခြၽးထြက္ေစတာပါ။ ခဏ အပူက်ၿပီး အကိုက္အခဲ သက္သာေစတာပါ။ ဘယ္ေရာဂါကိုမွ အျမစ္ျပတ္ မေပ်ာက္ေစပါဘူး။

သာမာန္ဖ်ားဖ်ား၊ ကိုဗစ္ဖ်ားဖ်ား ပါရာစီတေမာ ေသာက္လို႔ အဖ်ားေပ်ာက္တာမဟုတ္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္က ပိုးကိုတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခ်ိန္မွာမွ ေပ်ာက္တာပါ။

မေသာက္ရရင္ နည္းနည္းပိုခံရမယ္၊ ဒီေလာက္ပါပဲ။

အပူအရမ္းႀကီးရင္ အိပ္ေနရင္း ကေယာင္ကတမ္းေျပာရင္ ေရပတ္တိုက္ပါ၊ ႏွဖူးကိုေရပတ္တင္ပါ၊ ခ်ိဳင္းၾကား ေရပတ္တိုက္ပါ။

စီဗစ္က ကိုယ္ခံအားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္စီ ထည့္ေပးတာပါ။

စီဗစ္မရွိရင္ သံပုရာရည္ေသာက္လို႔ရပါတယ္၊ နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေသာက္လို႔ရပါတယ္၊ ခ်ဥ္တဲ့အသီးအႏွံေတြမွာ ဗီတာမင္စီ အမ်ားစုပါပါတယ္။

စီဗစ္မေသာက္ရလို႔ ေသမွာလဲ မဟုတ္ပါ၊ စီဗစ္ေသာက္ရလို႔လဲ ေသခ်ာေပ်ာက္မယ္လို႔ အာမခံလို႔မရပါ။

ေဆးဝယ္မရလို႔ ဒုကၡေတြမ်ားေနၾကလို႔ေျပာတာ။

Dexa, prednisolone ေတြ ပိုဆိုးပါတယ္။ ဆရာဝန္မၫႊန္ဘဲ စြတ္မေသာက္ပါနဲ႔။ steroid ေတြရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲက ပိုျပႆနာႀကီးပါတယ္။ ကိုဗစ္ အလိုလိုေပ်ာက္ႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႔မွ ေဆးေၾကာင့္ကြိဳင္တက္ေနမယ္။

ကိုဗစ္ဟာ ဘာေဆးမွ ေသာက္လို႔ မေပ်ာက္ပါ။ အဲ့အခ်က္ကို မေမ့ပါနဲ႔။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *