“ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးမရွိလို႔မရႉရသူေတြကို ေပးခ်င္လို႔ သူ႔ရဲ႕အိမ္ ကို ေအာက္စီဂ်င္ အိုးႀကီး ၅၀၀နဲ႔ အလဲ အထပ္ လုပ္ခ်င္ေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ဦးေျပာ”

ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးမရွိလို႔ မရႉရသူေတြကို ေပးခ်င္လို႔သူ႔ရဲ႕ အိမ္ကို ေအာက္စီဂ်င္ အိုးႀကီး ၅၀၀ နဲ႔

အလဲွအထပ္လုပ္ခ်င္ပါေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ဦးက သူ႔ရဲ႕လူမူကြန္ယက္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ေျမဂရံ အမည္ေပါက္ ေျမဝယ္အခြန္ အိမ္ အျမတ္ခြန္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ဘက္ ၿခံငယ္တစ္ကြက္ပါ ေၾကာင္းလည္းေျပာပါတယ္။

ပိုင္ရွင္ေရးထားတာကေတာ့ “ေအာက္စီဂ်င္ အိုးႀကီး ၅၀၀ ႏွင့္ အလဲအထပ္ ႐ိုက္ခ်င္ပါသည္။

ေျမဂရံ အမည္ေပါက္ ေျမဝယ္အခြန္ အိမ္ အျမတ္ခြန္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ဘက္ ၿခံငယ္တစ္ကြက္ပါ (ညႇိႏႈိင္း)အိုးမရွိလို႔ မရႉရသူေတြကို ေပးခ်င္လို႔ပါ။”

Add a Comment

Your email address will not be published.