ေအာက္စီဂ်င္ေပးေနတဲ့စက္႐ုံေတြ ကို စစ္ေကာင္စီ က အျပည့္ အဝ ထိ န္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီ

ေအာက္စီဂ်င္စက္႐ုံမ်ားကို စစ္ေကာင္စီက အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို အသက္သြင္းရန္ႀကိဳးပမ္း၊

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳနယ္အာဏာပိုင္ ေထာက္ခံခ်က္မပါလွ်င္ ေအာက္စီဂ်င္ မေပးသည့္စနစ္သို ကူးေျပာင္း

စစ္ေကာင္စီက ပုဂၢလိက ေအာက္စီဂ်င္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ားအပါအဝင္ ေအာက္စီဂ်င္ ျဖန႔္ေဝမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿပီး

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳနယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မပါလွ်င္ ေအာက္စီဂ်င္ ျဖည့္သြင္းဝယ္ယူခြင့္မရသည့္စနစ္ကို အသက္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားကေျပာဆိုသည္။

စစ္ေကာင္စီက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ တိုင္း၊ ၿမိဳနယ္ ေအာက္စီဂ်င္ ျဖန႔္ျဖဴးေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ယင္းအဖြဲမ်ားက ေအာက္စီဂ်င္မ်ားကို ခြဲတမ္းျဖင့္ လက္ခံရယူကာ လိုအပ္ေသာ လူနာမ်ားအေနျဖင့္

ယင္းၿမိဳနယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္ ေအာက္စီဂ်င္ သြားေရာက္ ျဖည့္တင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိက ေအာက္စီဂ်င္စက္႐ုံမ်ားကိုလည္း ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားမွလြဲ၍

ျပည္သူကို ျဖန႔္ေဝျခင္းမျပဳရန္ ထပ္မံ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခုက ဘာျဖစ္သြားလဲဆိုေတာ့ သူတိုက ေအာက္စီဂ်င္ ျဖန႔္ျဖဴးေရး အဖြဲ႕ေတြဆိုတာ ဖြဲ႕တယ္။

အုပ္ႀကီးေတြပါတယ္။ ရယကေတြ ေရာ။ သူတိုနဲ႔အဆင္ေျပတဲ့ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကေနၿပီးေတာ့ ၿမိဳနယ္အလိုက္ ရပ္ကြက္အလိုက္ ေအာက္စီဂ်င္ ျဖန႔္မယ္ေပါ့။

ေထာက္ခံစာလိုမယ္။ အုပ္ႀကီးေတြဆီက ေထာက္ခံစာက အေရးပါဆုံးျဖစ္လာတယ္။

က်ေနာ့္အျမင္ေတာ့ သူတို ရပ္ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ေအာက္စီဂ်င္အေၾကာင္းျပၿပီးလည္ပတ္ေအာင္ လူေတြ လက္ခံလာေအာင္ လုပ္တယ္လိုပဲ နားလည္ပါတယ္” ဟု

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ပရဟိတအဖြဲတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တိုတြင္ ပရဟိတေအာက္စီဂ်င္ျဖန႔္ျဖဴးေရးအဖြဲမ်ား၊

ေအာက္စီဂ်င္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ စက္႐ုံတခ်ိဳကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳနယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး

ျဖန႔္ျဖဴးရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသို တိုက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္

စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ား၊ ရဲမ်ား၊ ေထြအုပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲက လိုက္လံ ႏွိးေဆာ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပရွိ ေ႐ႊျပည္ၫႊန႔္ ေအာက္စီဂ်င္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံကလည္း

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အမ်ားျပည္သူသို ေအာက္စီဂ်င္ ေရာင္းခ်မျပဳႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွစတင္၍ စစ္ေကာင္စီသည္ ေအာက္စီဂ်င္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမ်ားကို

ကန႔္သတ္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး

ယခုေနာက္ဆုံးတြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ေအာက္စီဂ်င္ အေၾကာင္းျပ အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ

ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မႈ က်န္းမာေရး CDM ဆရာဝန္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဒီေလာက္ လူ႔အသက္ေတြ ေသေနတာကို။ လိုအပ္တဲ့ေအာက္စီဂ်င္ကို လြယ္လြယ္ကူကူရေအာင္ မလုပ္ေပးဘဲ

ဟိုေထာက္ခံစာယူ ဒီေထာက္ခံစာယူ လုပ္ခိုင္းတာက ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္တာ။ လူသတ္တာပါပဲ။

ကိုဗစ္နဲ႔ ေအာက္စီဂ်င္ကို သူတို ယႏၲရားလည္ပတ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရဖို လုပ္တယ္လို ျမင္ပါတယ္။

မလုပ္သင့္ မလုပ္အပ္ပါဘူး”ဟု အဆိုပါ CDM ဆရာဝန္က ဆိုသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *