ဆန္တစ္ျပည္ ကို ၁၀၀ က်ပ္ နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေန

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တာေမြဗလီနဲ႔ အာေသာကလမိးၾကား

Orange Super Market အနီး ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ကူညီတဲ့အေနနဲ႔

ဆန္တစ္ျပည္ကို ၁၀၀ က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္

လိုအပ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က

အခ်င္းခ်င္းကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကတာျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးခင္ကလည္း

စမ္းေခ်ာင္း ေျမနီကုန္းမွာ ၾကက္ဥတစ္လုံးကို ၅ က်ပ္နဲ႔

ျပည္သူေတြအဆင္ေျပေအာင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ DVB

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *