ကိုဗစ္တို က္ဖ်က္ေရး ကု လ ၊ အာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံ တ ကာ က ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လို အပ္ ဟု မအလ ေျပာ

ကိုဗစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကုသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ နဲ႔အာဆီယံပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ စစ္ေကာင္စီရဲ႕လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္မင္းေအာင္လႈိင္က မေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္တယ္လို႔ ” မင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာပါတယ္။

ကိုဗစ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း နဲ႔လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက စစ္ေကာင္စီကိုယုံၾကည္မႈမရွိေတာ့ဘ

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရနဲ႔လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ညႇိဳႏႈိင္းအစည္းအေဝးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေနၿပီး မၾကာခင္လပိုင္း အတြင္း တတိယအဖြဲ႕အစည္းအကူအညီနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *