မွန္ကန္​ေသာ Facebookသုံးစြဲပုံ နည္းလမ္းမ်ား ကို စစ္​ေကာင္စီ မွ သင္ၾကားျပသ။

“Social Media Facebook”ကို လူအမ်ားအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္​ေရးအတြက္ နည္းလမ္း (၇)ခ်က္ကို ဝါဒျဖန္႔စစ္​ေကာင္စီ သတင္းစာမ်ား မွ ယခုကဲ့သို႔ ​ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁။ပ႐ိုဖိုင္အမွန္သုံးပါ။

၂။အမုန္းစကားဆိုျခင္း​ေရွာင္ပါ။

၃။လူမႈ​ေရး တိုက္ခိုက္ျခင္း​ေရွာင္ပါ။

၄။႐ိုင္းျပစြာဆဲဆို​ေရးသားျခင္း​ကိုေရွာင္ပါ။

၅။မိမိကိုစိတ္အ​ေႏွာက္အယွက္​ေပး​ေသာ အ​ေကာင့္မ်ားကို ဘ​ေလာ့ပါ။

၆။မူရင္းဇစ္ျမစ္၊မူရင္း​ေရးသားသူကို မသိပဲ shareျခင္းကို​ ေရွာင္ပါ။

၇။ဗဟုသုတ ရွာ​ေဖြျခင္း၊အသိပညာရွာ​ေဖြျခင္းအတြက္ အခ်ိန္အမ်ားဆုံး သုံးပါ။

စသည့္ အခ်က္(၇)ခ်က္ကို သင္ၾကားျပသထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Photo- CJ crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *