အစိုးရရက္ရွည္ ႐ုံး ပိတ္ရက္ တစ္ ပတ္ ထပ္တိုး မည္

ကိုဗစ္ေရာဂါကူးစက္မႈႏႈန္းကြင္းဆက္ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အစိုးရက္ရွည္႐ုံးပိတ္ရက္ေတြကို ဇူလိုင္လ၁၇ရက္ေန႔စတင္ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ကူးစက္မႈႏႈန္းေလ်ာ့က်တာေၾကာင့္ ရက္ရွည္႐ုံးပိတ္ရက္ တစ္ပါတ္ထပ္တိုးေၾကညာမယ္လို႔ နစက ဥကၠ႒ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ မနက္၉နာရီမွာ ထုတ္လႊင့္သြားတဲ့ နစကရဲ႕ အာဏာရယူထားမႈ ၆လျပည့္အျဖစ္ နစကဥကၠ႒မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ ကိုဗစ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးအတြက္တတ္စြမ္းသမွ်ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ငါးရပ္မွာထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ေနျဖစ္ပါတယ္။ကပ္ေရာဂါစီမံခန႔္ခြဲေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့လုပ္ထုံးလုပ္နာ္းေတြ ကန္သတ္မႈေတြကိုလည္း တတ္စြမ္းသမွ်ေျဖေလ်ာ့ေပးထားၿပီးျဖစ္သလိုလိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြကိုေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ျပည္သူလူထုအတြင္းကိုဗစ္၁၉ေရာဂါကြင္းဆက္ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီၿပီးေတာ့ ဇူလိုင္၁၇ရက္က ဩဂုတ္လ၁ရက္ေန႔အထိ တဆက္တစပ္တည္း ႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးကူးစက္မႈကြင္းဆက္ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ဖို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာမွျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တာဟာျပည္သူလူထုရဲ႕စြမ္းအားခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဇူလိုင္၂၃ရက္ေန႔ကစလိုျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းဟာ ၄၀.၈၂ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၉ရက္ေန႔မွာ ၃၄.၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းလာပါတယ္။ေရာဂါကြင္းဆက္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ဖို႔ေနာက္ထပ္တစ္ပါတ္ထပ္မံၿပီး ႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္ ေၾကညာသြားပါ့မယ္” လို႔နစကေကာင္စီဥကၠ႒ကေျပာဆိုလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသို႔ရက္ရွည္႐ုံးပိတ္ရက္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာစီးပြားေရးနဲ႔ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမထိခိုက္ေအာင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.