ေအာင္လအန္ဆန္ ထိုးေၾကး ရဲ႕ 20% ကို ၿပိဳင္ဘက္ အားခြဲေပး လိုက္ရ

ေအာင္လအန္ဆန္းရမယ့္ ထို.းေၾကးထဲက 20% ကို လီအန္ဒ႐ို ဆီ ခြဲေပးလိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း

ေအာင္လအန္ဆန္း နဲ႔ လီအန္ဒ႐ို တို႔ရဲ႕ပြဲဟာ Middleweight တန္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္ေန ထို.းသ.တ္တာမဟုတ္ပဲ Catchweight တန္းအျဖစ္ ထို.းသ.တ္ခဲ့တာ ပရိသတ္တခ်ိဳ႕ သတိထားမိမယ္ ထင္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ပြဲထို.းခါနီး ဝိတ္ခ်ိန္ခဲ့ရာမွာ ေအာင္လအန္ဆန္းရဲ႕ ေဘာ္ဒီဝိတ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝိတ္တန္းထက္ ေက်ာ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

One Championship ဟာ Middleweight တန္းအတြက္ 93 kg ကန႔္သတ္ထားေပမယ့္ ေအာင္လရဲ႕ဝိတ္က 95.8 kg အထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Catchweight တန္းအျဖစ္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရလာဒ္အေနနဲ႔ေတာ့ ေအာင္လအန္ဆန္းဟာ သူရမယ့္ထို.းေၾကးထဲက 20% ကို လီအန္ဒ႐ိုဆီ ခြဲေပးလိုက္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.