ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား အားလံုး ကို ျမန္မာမွစြန္႔ခြာၾကရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရ ေၾကျငာၿပီ

၀၇/၀၈/၂၀၂၁ (စေနေန႔) စင္ကာပူ၊ ညေန 6pm သတင္း ျမန္မာျပည္တြင္ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ မထိန္းႏိုင္ေတာ့တာရယ္၊ စစ္အာဏာသိမ္း အဖက္ဖက္

အက်ိဳးဆက္အေျခအေန ဆ.ိုးဝ.ါးလာတာရယ္တို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္္မာရွိသူ႔ႏိုင္ငံသား ၃၅၀၀ ကို ျမန္မာကိုစြန္႔ခြါရန္ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။

အရပ္ဖက္ေလယာဥ္မ်ား မေလာက္၍ ဂ်ပန္အစိုးရက ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္ ၃ စီးစီစဥ္ထား။ ျမန္မာျပည္သည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မင္းေအာင္လႈိင္ စစ္

အာဏာသိမ္းၿပီး ၆ လေက်ာ္အၾကာတြင္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ျပည္တြင္းစ.စ္ အဘက္ဘက္က မႀကဳံဖူးေလာက္ရေအာင္

“Chaos“ ပရမ္းပတာျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္ေခတ္ကာလႏွင့္မတူပဲ အဘက္ဘက္က အဆိုးဆုံးတကာ့အဆိုးဆုံး” မဟာေခတ္ဆိုးႀကီး”

ကို မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕ ႀကဳံေနရပါၿပီ။ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြါးေရး လာလုပ္သူမ်ားဟာ တဖြဲဖြဲ ျမန္မာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြါေနၾကပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.