ကိုဗစ္ ေၾကာင့္အစားပ်က္ေန သူ မ်ား အစား စားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစ ဖို႔

ပုံပါအတိုင္းဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးကိုမီးကင္ၿပီး စားပါ။

တအားႀကီးတူးမဲသြားေအာင္မကင္ပါႏွင့္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေပးတဲ့နည္းလမ္းပါ။

ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္စားၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။

အစားစားခ်င္စိတ္ ျပန္ျဖစ္လာပါတယ္။

ထူးျခားက အစားအျမန္စားႏိုင္လာပါတယ္။

ပုံပါအတိုင္းဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးကိုမီးကင္ၿပီး စားပါ။

တအားႀကီးတူးမဲသြားေအာင္မကင္ပါႏွင့္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေပးတဲ့နည္းလမ္းပါ။

ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္စားၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။

အစားစားခ်င္စိတ္ ျပန္ျဖစ္လာပါတယ္။

ထူးျခားက အစားအျမန္စားႏိုင္လာပါတယ္။

Crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *