ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ “တ႐ုတ္”ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ေရးသားျခင္းကို မကန႔္သတ္ေတာ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ တ႐ုတ္ ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားပါဝင္သည့္ ေရးသားမႈမ်ားကို လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈစကားလုံးအျဖစ္ ယူဆ၍ ဖယ္ရွားေနျခင္းအား ေဖ့စ္ဘုတ္က ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူမႈကြန္ယက္အသုံးျပဳသူမ်ား ေရးသားေနၾကသည့္ တ႐ုတ္ဆိုသည့္ စကားလုံးမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအား ရည္ၫြန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရည္ၫြန္း၍ တ႐ုတ္အစိုးရကို ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္၍ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈစကားလုံးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာေဖ့စ္ဘုတ္အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ေရးသားမႈမ်ားစြာ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ဖယ္ရွားျခင္းအား ျမန္မာဘာသာစကားနည္းလည္သူမ်ားျဖင့္ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္ရာမွ ေရးသားသူမ်ားက တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဝဖန္လိုျခင္းသာျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ မဖယ္ရွားရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္က ျမန္မာေဖ့စ္ဘုတ္သုံးသူမ်ား ေရးသားၾကသည့္ $တ႐ုတ္ဆိုသည့္စကားလုံးမ်ိဳးကို တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ၿပီး လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈျဖစ္ေစသည့္စကားလုံးအျဖစ္ ယူဆခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

TachileikNewsAgency

Source: The Verge

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *