ကပ္ဆိုက္မယ့္အေၾကာင္း (1910)ခုႏွစ္ခန႔္ က တည္း ကႀကိဳတင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ျမန္မာျပည္အား အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားသီတင္းသုံးေနေသာ ေက်ာင္းသို႔အဂၤလိပ္ နယ္ပိုင္မင္း သမီး ” မက္

ကလပ္ ေမရီ” တစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာသည္

ထိုအဂၤလိပ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ခရစ္ယာန္ မွ ဗုဒၶဘာသာကို ကူးေျပာင္း သက္ဝင္ယုံၾကည္သျဖင့္လယ္တီဆရာေတာ္ ကို အလြန္မွပင္ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေလသည္။

သူမ၏ အေဖနယ္ပိုင္မင္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္က်သျဖင့္သူမသည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ေမြးဖြားကာ ျမန္မာစကားကို ေရလည္စြာ တတ္ကြၽမ္းေလသည္

ေမရီသည္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားအား ရွိခိုးၿပီး မေန႔ည က သူမထူးဆန္းစြာမက္ေသာအိမ္မက္ဆိုးႀကီးကို သုံးခုအား ဆရာေတာ္ထံ ေလ်ာက္ထားေလသည္။

ရဟႏၲာ ျဖစ္ေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ သူမအိမ္မက္၏ ေရွ႕ျဖစ္အေၾကာင္းကို သုံးသပ္ေလသည္။

ရဟႏၲာတို႔ မည္သည္ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာမည့္ အရာမ်ားကို ႀကိဳတင္သိျမင္သလို ထိုသိျမင္သည္မ်ားကိုလည္း အေၾကာင္းမဲ့မေဟာ။

အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ၿပီး ေမးျမန္းမွ ေဟာၾကား ေျဖၾကားေလသည္။လယ္တီဆရာေတာ္က မက္ကလပ္ ေမရီအား ဤသို႔မိန္႔ၾကားေလသည္။

ဒကာမႀကီး မက္တဲ့အိမ္မက္ဆိုးသုံးခုက ကမာၻ႔ကပ္ႀကီး သုံးပါး က်မယ့္ အိမ္မက္ေပ ပဲ။ႏွစ္ (100 )အတြင္း ကမာၻမွာ ကပ္ႀကီး သုံးခု ျပင္းထန္စြာ က်လိမ့္မယ္။

ေမရီ။ ။ ဘယ္လိုကပ္ေတြလည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္။ ။ စစ္ေဘးကပ္ ေရာဂါကပ္ ငတ္မြတ္ျခင္းကပ္ပါ ဒကာမ။ ခရစ္ႏွစ္ 1940 ခုႏွစ္ကေန 2040 ခုႏွစ္အတြင္းက်မွာပါ ဒကာမႀကီး။

1940နဲ႔1955 ၾကားမွာ ကမာၻတြင္ ႀကီးမားေသာ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားလိမ့္မယ္။

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသၾကလိမ့္မယ္ ။တကမာၻလုံး လက္နက္ကပ္ေဘးေတြ ဆိုက္လိမ့္မယ္ ဒကာမႀကီး။

2015 နဲ႔ 2025 ၾကားမွာ ကမာၻတြင္ ငလ်င္ေဘး သဘာဝေဘး ေရေဘး မီးေဘးေတြ ႀကီးစြာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

အဲဒီအျပင္ ႀကီးမားတဲ့ကပ္ေရာဂါႀကီး ျဖစ္ပြားလိမ့္မယ္။ လူေပါင္းမ်ားစြာ ကူးစက္မယ္။ သန္းနဲ႔ခ်ီေသလိမ့္မယ္။ လူေတြ ထိတ္လန္႔ၾကလိမ့္မယ္။

2035 နဲ႔ 2040 ၾကားမွာ ကမာၻေပၚတြင္ မိုးေခါင္ျခင္း ႀကီးစြာျဖစ္လိမ့္မယ္။

ေရရွားမယ္။သီးႏွံခင္းေတြ ပ်က္စီးၾကမယ္။အစာေရစာရွားပါးမယ္။လူသားေပါင္း မ်ားစြာ ငတ္မြတ္ျခင္းႀကဳံၿပီး အငတ္ေဘးဆိုက္လိမ့္မယ္။

ဒီႏွစ္(100)အတြင္းျဖစ္မယ္ ဒကာမႀကီး ေမရီ။2040 ေနာက္ပိုင္းမွ အဆိုးကုန္ၿပီး ကင္းစင္မယ္။

2050 ကစလို႔ ေနာက္ပိုင္းကမာၻမွာ ေခတ္ေကာင္းႀကီးျပန္ ျဖစ္လာမယ္။

ကပ္ေဘး သဘာဝေဘး အမ်ိဳးမ်ိဳးကင္းစင္ၿပီးေအးခ်မ္းလိမ့္မယ္။

ဘာသာတရားေတြကို သာလူေတြ အာ႐ုံစိုက္လာၾကေတာ့မယ္ ဒကာမႀကီး။

Credit to ဓမၼေ႐ႊစည္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *