ဗဟုသုတရေစမယ့္ ခ်စ္ေရးလာဆိုတဲ့ အဖိုကင္းၿမီးေကာက္ေတြ ကို စားသုံးေလ့ ရွိ တဲ့ အမကင္းၿမီးေကာက္မ်ားအေၾကာင္း

ကင္းၿမီးေကာက္ကိုကမာၻအႏွံ႔အျပားအပူပိုင္းသစ္ေတာ၊သဲကႏၲာရႏွင့္တကြႏွင္းက်တဲ့အရပ္ေဒသမွာပင္ေတြ႕ရပါတယ္။ကင္းၿမီးေကာက္တို႔ရဲ႕အစာမ်ားမွာေသးငယ္ေသာပိုးမႊား၊ပင့္ကူ၊ဖြတ္ပုတတ္မ်ိဳးဝင္အေကာင္ငယ္မ်ား၊ဖားျပဳပ္၊ပက္က်ိ၊ခ႐ုပက္က်ိစတဲ့အေကာင္ကေလးမ်ားအျပင္ ႂကြက္စေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကင္းၿမီးေကာက္ေတြဟာ သူတို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္စျခင္းမျပဳလွ်င္ ရန္မမူ တတ္ပဲ လူကိုလည္း သာမန္အားျဖင့္ ရန္ျပဳဖို႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။

ထူးဆန္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကင္းၿမီးေကာက္ေတြရဲ႕ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာပုံမွာ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ေကာင္းလွၿပီး ကင္းၿမီးေကာက္အမဟာ အဖိုထက္ ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္ ႀကီးမားၿပီး မိမိထံ ကင္းၿမီးေကာက္ အဖိုတစ္ေကာင္လာၿပီး ခ်စ္ေရးဆိုလ်က္ရွိစဥ္ သေဘာေကာင္းခ်ိန္နဲ႔ ႀကဳံႀကိဳက္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ႏွင့္ေတြ႕ပါက ၾကည္သာစြာပင္ လက္ခံတတ္ၿပီး အခန႔္မသင့္ပါက အဲ့ဒီအဖိုကိုကိုက္သတ္ၿပီး စားပစ္တတ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဝခ်စ္ေရးၾကည္ျဖဴခဲ့လွ်င္အဖိုဟာအမရဲ႕လက္မ၂ဖက္ကိုမိမိ၏လက္မမ်ားျဖင့္ညႇပ္လ်က္အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္စုံတြဲလွ်က္ေနၿပီးေနာက္ မိမိခိုေအာင္းရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားတတ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္းကာလအေတာ္ၾကာမွ်အတူတကြေနထိုင္ၿပီးတဲ့အခါအမဟာအဖိုကို စားပစ္လိုက္တာက မ်ားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ကင္းၿမီးေကာက္အမေတြဟာ မိမိသားငယ္မ်ား အေပၚမွာေတာ့ မ်ားစြာခင္မင္ၾကင္နာသည္ကို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ကင္းၿမီး ေကာက္ေတြဟာအေကာင္လိုက္ေပါက္ဖြားၾကၿပီးမိခင္ကင္းၿမီးေကာက္မႀကီးဟာသားငယ္မ်ားကိုေက်ာေပၚမွာသယ္ေဆာင္ၿပီးသြားလာေလ့ရွိပါတယ္။ကင္းၿမီးေကာက္ေပါက္စေတြဟာကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္ငယ္သည္မွအပအမိအဖျဖစ္ေသာကင္းၿမီးေကာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပုံသဏၭာန္ခ်င္းတူလွၿပီး ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာအေရလဲၿပီးမွသာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးျပင္းၾကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *