စကစမွ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီကံစမ္းသူ မိဘျပည္သူမ်ား သို႔ အသိေပးေၾကညာခ်က္

၁။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲအေနျဖင့္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီကံစမ္းသူမိဘျပည္သူမ်ားမွ ထီလက္မွတ္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဝယ္ယူကံစမ္း ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီလက္မွတ္မ်ားအား လစဥ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္႐ွိၿပီး ထီဖြင့္ပြဲမ်ားကိုလည္း လစဥ္လဆန္း (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေပးလ်က္႐ွိပါသည္

၂။ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဆုမဲမ်ား ခြဲေဝခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီ အႀကိမ္စဥ္ အလိုက္ ထီလက္မွတ္ေရာင္းရေငြစုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆုမဲမ်ားအျဖစ္ ခြဲေဝေပးလ်က္ ႐ွိၿပီး က်န္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရယူလ်က္႐ွိ ပါသည္။

၃။ ထီဆုေငြထုတ္ယူျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္႐ွိကာလတြင္ ေငြထုတ္ယူျခင္းဆိုင္ရာကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ား႐ွိေနေသာ္လည္း ထီကံစမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ထီဆုေငြမ်ားကို အဆင္ေျပစြာ ထုတ္ယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ ထီဆုေငြ က်ပ္သိန္းငါးရာအထိကို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းထုတ္ေပး လ်က္ၿပီး က်န္ဆုေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

၄။ ယခုအခါ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီကံစမ္းသူ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆုမဲအေရအတြက္ ပိုမိုခြဲေဝေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထီဆုေငြမ်ားကို ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ထုတ္ယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ (၁-၉-၂၀၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္

အႀကိမ္ (၃၀ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင့္ပြဲမွစ၍ ထီဆုေငြပမာဏအား ထီလက္မွတ္ေရာင္းရေငြစုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ခြဲေဝေပး သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ထီဆုေငြမ်ားအားလုံးကို ေငြထုတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မထားဘဲ အျပည့္ ဝ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *