ဥာဏလုပ္အားကေန ရ႐ွိတဲ့ ပိုက္ဆံ သိန္း၅၀ ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကို လႉဒါန္းလိုက္တဲ့ ပန္ဆယ္လို

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကို အေျခတည္ေရးသားထားတဲ့၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ မၾကာခင္ထုတ္ေဝမယ့္ “အေမွာင္ရက္တစ္ရာ၊

The 100 Days of Darkness” အမည္႐ွိ ကြၽန္မရဲ႕စာအုပ္ကေန ရ႐ွိတဲ့ စာမူခအားလုံးကို CDM ဆရာ/မမ်ားအား

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ရည္႐ြယ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို လႉဒါန္းလိုက္ပါတယ္။

ဥာဏလုပ္အားကေန ရ႐ွိတဲ့ 100% ျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းတဲ့ ေငြေၾကးမို႔ အရမ္းတန္ဖိုးထားသလို စစ္ေကာင္စီရဲ႕

ရက္စက္ယုတ္မာမႈေတြကို ေရးသားထားတဲ့

စာအုပ္ကေန စစ္ေကာင္စီကို ေတာ္လွန္ေနတဲ့

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

CDM ဆရာ/မမ်ားကို ကူညီခြင့္ရျခင္းအေပၚ အရမ္းဝမ္းသာေက်နပ္ပါတယ္။

အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ကို ေအာင္ရမယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *