ကေမ႓ာဇေလေၾကာင္း ေလယာဥ္ ၃ စီး ကို ပ်က္က်ေစဖို႔ ၾကံစည္မႈ ျဖစ္ပြား

“ေလယာဥ္ပ်က္က်ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပ်ံသန္းႏႈန္းတိုင္းတာသည့္ အေပါက္ ကို သစ္႐ြက္မ်ားထိုးထည့္မႈ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း တခုတြင္ျဖစ္ပြား”

ကေမ႓ာဇ ေလေၾကာင္းလိုင္ းမွ ATR72-600 ေလယာဥ္အသစ္သုံးစီး တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းႏႈန္ းတိုင္းတာသည့္ အေပါက္ ပီတိုက်ဳ(Pitot Tube)အတြင္း သစ္႐ြက္မ်ားသစ္ကိုင္းမ်ားထိုးထည့္ကာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ရန္ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္မႈၿပီးခဲ့သည့္အပတ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အဲကေမ႓ာဇမွသိရသည္။

ေလယာဥ္ကြင္းမွ ပ်ံတက္ရန္၊ ကြင္းဆင္းရန္ အျမန္ႏႈန္း ကို ထိုအေပါက္မွ တိုင္းတာျပသေသ ာကိန္းဂဏန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ရသည္ျဖစ္ရာ တြက္ခ်က္မႈ လြဲမွားၿပီး ေလယာဥ္မ်ားပ်က္က်ရန္ရည္႐ြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ေလယာဥ္မႉးမ်ား ၏ အေတြ႕အၾကဳံရင့္က်က္မႈ ေၾကာင့္ ေလယာဥ္သုံးစီးလုံး ေဘးမသီရန္မခ ျပန္လည္ ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္ းသိရသည္။

The River News – Via From celefans.com

Add a Comment

Your email address will not be published.