ေအာင္ဘာေလထီလုပ္ငန္း အား အၿပီး တိုင္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာ

ေအာင္ဘာေလထီလုပ္ငန္းကို အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ လက္ကားဝယ္ကာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေန‌ေသာ ထီလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်၊ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း မျပဳၾကရန္ သတိေပး တားျမစ္ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေလာင္းကစားဥပေဒအား ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ အမွတ္( ၅ )ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္ဟု ပါဝင္သည္။ ယင္း ျပင္ဆင္ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂ ) ပုဒ္မခြဲ(ည)တြင္ ထီ ဆိုသည္မွာ

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရး ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန က ဖြင့္လွစ္သည့္ ေအာင္လံလႊင့္ခ်ီ ေႏြဦးထီကိုသာ ဆိုလိုေၾကာင္း ပါ႐ွိသည္။

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ၏ တရားမဝင္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္မ်ားအား ထီလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားက ဝယ္ယူေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ NUGက တားျမစ္ထားသည္။

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ ထီလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး မဇၩိမကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ကူညီမႈကို ေအာက္ပါလင့္ကို ႏွိပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ credit

Add a Comment

Your email address will not be published.