ျခင္ေဆးေခြ ျခင္႐ိုက္တံ မ လို ပဲ ျခင္ေျပးေစေသာနည္း

ျခင္ကိုက္ရင္ ျခင္ေဆးေခြ မထြန္းပါနဲ႔။ ျခင္႐ိုက္ ဘက္တန္ ကလည္း လက္ေညာင္းပါတယ္။

ဖလားခြက္ တစ္ခြက္ထဲ ေရထည့္ၿပီး B1 ေဆးျပား ေလးျပားေလာက္ ထည့္ထားလိုက္ပါ။ ျခင္မကိုက္ေတာ့ဘူးေနာ္။ တစ္ရက္ပဲ ခံတာပါ။

ေနာက္ရက္ ေရအသစ္ ေဆးျပား အသစ္ျပန္ထည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ေန႔စဥ္ ေရအသစ္ ေဆးအသစ္ထည့္ရပါသည္။ ထည့္ေသာ ခြက္ေကာ ေဆးေၾကာပါ။

ဖလားခြက္မွာ မ်က္ႏွာသစ္ဖလား ခြက္အငယ္ဆိုလွ်င္ပဲရသည္။

မည္သည့္ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမွ် မ႐ွိပါ။ အနံ႔အသက္လည္း မ႐ွိပါ။ ကိုယ္တိုင္ အသုံးျပဳေနပါသည္။

မိမိသည္လည္း social media မွ ဆရာဝန္တစ္ဦးမွ်ေဝထားသျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ၿပီး နည္းလမ္းေကာင္းသျဖင့္ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ရက္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ ေရအေဟာင္းကို သြန္ပစ္ေဆးေၾကာျခင္း မလုပ္ပဲ ေဆးျပား ထပ္ထည့္ပါက အာနိသင္မျပပါ။

ခရစ္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published.