ျမန္မာျပည္အတြက္ အတိတ္ေကာင္း နိမိတ္ေကာင္းေတြ လာ ပါေတာ့ မယ္

ညေန ကေတြ႕လိုက္တဲ့ နိမိတ္ေကာင္းေ တြလာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ ငံေျမပုံ ပုံစံျဖစ္ေနတဲ့ မိုးတိမ္ထူးျ ခားပါတယ္အလြန္ ကိုဆန္းက်ယ္ေနပါၿပီ။ျဖစ္စဥ္ကေ တာ့ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ညေနပိုင္းျ ဖစ္ေပၚလာတဲ့ တိမ္ပုံစံပါဘဲ။ လူမႈကြန္ယက္ မွာတင္ထား တာပါ

Photo Shopမဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ ပုံပါေနာ္ဒီပုံကိုေတာ့ ညီေလးတစ္ေယာက္က ညေနခင္း အေမနဲ ႔အျပင္ထြက္ရာ မွအမွတ္မထင္ျမင္ေတြ ႕ၿပီး႐ိုက္ကူးခဲ့ တဲ့ပုံျဖစ္ပါတယ္။ဒီပုံကို႐ိုက္ ကူးခဲ့တာကေတာ့Thet Zaw Accကျဖစ္ပါတယ္။

နိမိတ္ေကာင္းေတြျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႔ယူဆရတဲ့နိမိ တ္ထြ န္းေတာက္ လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါဟာတိုက္ဆိုင္မႈမျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ေလာကနတ္ေတြကျမန္မာျပည္သူေတြ ေပ်ာ္႐ႊ င္ရကာ

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

အနာဂတ္ေကာင္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး ၊ျပည္သူေ တြအမွန္ တကယ္လို ခ်င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ထြက္ေပၚလာလိမ့္ပါမယ္လို႔ယူဆရပါတယ္။ဒီပုံေလးကေတာ့ ရန္ကုန္ၿ မိဳ႕မွာျဖ စ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ညေန ကေတြ႕လိုက္တဲ့ နိမိတ္ေကာင္းေ တြလာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ ငံေျမပုံ ပုံစံျဖစ္ေနတဲ့ မိုးတိမ္ထူးျ ခားပါတယ္အလြန္ ကိုဆန္းက်ယ္ေနပါၿပီ။ျဖစ္စဥ္ကေ တာ့ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ညေနပိုင္းျ ဖစ္ေပၚလာတဲ့

တိမ္ပုံစံပါဘဲ။ လူမႈကြန္ယက္ မွာတင္ထား တာပါ Photo Shopမဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ ပုံပါေနာ္ဒီပုံကိုေတာ့ ညီေလးတစ္ေယာက္က ညေနခင္း အေမနဲ ႔အျပင္ထြက္ရာ မွအမွတ္မထင္ျမင္ေတြ ႕ၿပီး႐ိုက္ကူးခဲ့ တဲ့ပုံျဖစ္ပါတယ္။ဒီပုံကို႐ိုက္ ကူးခဲ့တာကေတာ့

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

Thet Zaw Accကျဖစ္ပါတယ္။နိမိတ္ေကာင္းေတြျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႔ယူဆရတဲ့နိမိ တ္ထြ န္းေတာက္ လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါဟာတိုက္ဆိုင္မႈမျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ေလာ ကနတ္ေ တြကျမန္မာျပည္သူေတြ

ေပ်ာ္႐ႊင္ရကာ အနာဂတ္ေကာင္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး ၊ျပည္သူေ တြအမွန္ တကယ္လို ခ်င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ထြက္ေပၚလာလိမ့္ပါမယ္လို႔ယူဆရပါတယ္။ဒီပုံေလးကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *