ခဲျခစ္လြန္ ေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ားကို ျပန္ ယူ နည္း

ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္နံပါတ္မ်ားပ်က္ကုန္ရင္ လႊင့္မပစ္ၾကပါနက္ ျပန္သုံးလို႔ရတဲ့နည္းလမ္းေလး အသိေပးပါရေစေနာ္

ေငြျဖည့္ ကဒ္တိုင္းရဲ႕ ေဘး ဘားကုတ္ ေအာက္တြင္ နံပါတ္မ်ား ပါ ပါသည္ ၊

ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ဘားကုတ္ရဲ႕ ေအာက္ 160….ႏွင့္ စေသာ နံပါတ္ကိုဖတ္ျပၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Call Center မ်ား သို႔ ဆက္သြယ္၍ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါတယ္

Sim ကဒ္ 3ခု႔ရဲ႕ Call Center ph နံပါတ္မ်ားးး

mpt 106

tel 979

Ooredoo 234 တိုပဲ့ျဖစ္ၾကပါတယ္ ၊

( ေကာ္ပီပဲကူးကူး ျပန္ပဲ႐ွယ္႐ွယ္ ႏႈတ္နက္ပဲေျပာေျပာႏွစ္သက္သလို လုပ္ၿပီး ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ဖုန္းသုံးစြဲသူအျခင္းျခင္း အသိေပးၾကပါ 📡 )

ကိုဝင္းထိုက္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *