စားဝတ္ေနေရး အတြက္ အမႈိက္ေကာက္သမားေလးဘဝကေန ၾသစေတးလ်ရွိပညာသင္ဆုကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေသာ မိန္းကေလး

ေလာကႀကီးရွိ လူသားတိုင္းဧ။္ ကံတရားသည္ အဆိုးတလွည့္ အေကာင္းတလွည့္ ျဖစ္ေနၿပီး ဆင္းရဲသားကေနလည္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခ်မ္းသာသြားႏိုင္သလို သူေဌးသားကေနလည္း ဆင္းရဲသြားတာမ်ိဳးရွိသည္။

ယခုအခါမွာေတာ့ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ Phiy Ron အမည္ရွိေသာ ကေလးမေလးသည္ အဆင္ေျပေသာမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာျခင္း မဟုတ္ပဲ တစ္မိသားစုလုံးက အမႈိက္ေကာက္ရင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိဘတို႔လုပ္ကိုင္ရာအတိုင္း ကေလးမေလးသည္လည္း ဆာလာအိတ္စုတ္တစ္လုံးကို ထမ္းကာ မိုးလင္းတာနဲ႔ အမႈိက္ပုံႀကီးဆီသို႔ သြားၿပီး စားစရာမ်ား ရွာႀကံစားခဲ့ရသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ကေလးမေလးသည္ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ရွိၿပီး ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ေလးျဖစ္သည့္အတြက္ စာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။

ကေလးမေလးသည္ စာကိုစိတ္အားထက္သန္စြာ သင္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ ၂၃ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ၾသစေတးလ်ရွိ Melbourne Universityမွ ပညာသင္ဆုကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

Rain (For Ialinks)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *