ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြတခ်ိဳ႕ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေနတာေၾကာင့္ လာမယ့္ (၆)လ အတြင္း ရေငြဆက္ေလ်ာ့ႏိုင္တယ္ လို႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းေျပာ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ အသုံးစရိတ္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး စိစစ္သုံးစြဲဖို႔ ဆိုကိုဗစ္(၁၉) ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနရၿပီး စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈတခ်ိဳ႕႐ွိတဲ့အျပင္

အခြန္အေကာက္ရေငြနဲ႔ တျခားသာမန္ရေငြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြေတြက်ဆင္းေနတာေၾကာင့္လာမယ့္ (၆)လအတြင္း ရေငြ ဆက္ ေလ်ာ့ႏိုင္တယ္လို႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းကေျပာပါတယ္။

မေန႔ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ခုလိုေျပာခဲ့တာပါ။စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ ကိုဗစ္ေရာဂါ၊ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသုံးစရိတ္မျဖစ္မေနသုံးရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ေတြအေနနဲ႔ အသုံးစရိတ္အတတ္ႏိုင္ဆုံး စိစစ္သုံးစြဲဖို႔ သူကဆက္ေျပာတာပါ။လက္႐ွိမွာ စစ္ေကာင္စီဘက္က ၾကားကာလဘတ္ဂ်က္ဆိုကာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁)ရက္ကေန

၂၀၂၂ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္အထိ (၆)လတာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေနပါတယ္။အဲ့ဒီ (၆)လတာ ေငြစာရင္းထဲမွာ ပုံမွန္လိုအပ္တဲ့ အသုံးစရိတ္ေတြအျပင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မယ့္စက္႐ုံေတြျပန္လည္

ပတ္ေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္ေတြ၊ ကိုဗစ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးစရိတ္ေတြအျပင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ျပည္ပေခ်းေငြ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြတို႔နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ အသုံးစရိတ္ေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔

စစ္ေကာင္စီထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္မွာဘ႑ာေရးႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကစကာ ေအာက္တိုဘာ (၁)ရက္ကေန

စက္တင္ဘာ (၃၀)ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္ေကာင္စီဘက္ကေန ဘ႑ာႏွစ္ကိုဧၿပီ (၁)ရက္ကေန မတ္လ (၃၁)ရက္ ကို ျပန္ေျပာင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းနဲ႔ အခြန္အေကာက္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို ႏွစ္စဥ္မျဖစ္မေန ျပဌာန္းရတာေၾကာင့္စစ္ေကာင္စီကေန ၾကားကာလဘတ္ဂ်က္ အျဖစ္ (၆)လတာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေနတာလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *