နိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ ကို ေရရွည္ရယူသြားမွာ မ ဟုတ္ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာ

နိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ကို ေရရွည္ရယူသြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ဒီကေန႔မွာေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္

နိုင္ငံတကာက ဖိတ္ေခၚသူေတြ တက္ေရာက္ ေနတဲ့ ယေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာဆိုလိုက္တာပါ

အိမ္ေစာင့္ အစိုးရလို႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာကို ျပၿပီး နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို ေရရွည္ရယူသြားမွာ မဟုတ္ဘူး ၎က ေျပာဆိုသြားတာပါ

နစကနဲ႔ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အဖြဲ႕က နိုင္ငံတာဝန္ကို ၂၀၂၃ ၾသဂုတ္လ အထိပဲ တာဝန္ယူမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီကာလ မတိုင္ခင္

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ကာ အနိုင္ရပါတီကို နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးမယ္ လို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ Ref Popular News Journal

Ref Popular News Journal

Add a Comment

Your email address will not be published.