ေႁမြအဆိပ္ကို ေျခဖ်က္ႏိုင္ေသာ ေခြးေလွးယား သီး နက္ေစ့ ပါ

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ေဆးသုေတသီမ်ားသည္ ေခြးေလွးယားသီးေစ့ျဖင့္ ေျမြေပြး၏ အဆိပ္ကို ေျခဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္၍ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုစမ္းသပ္မွဳကို ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ၾကြက္ျဖဴမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ေခြးေလွးယားသီအေစ့၏ အႏွစ္ရည္ ၀ ဒသမ ၂၁ မီလီဂရမ္သည္ လူကိုေသေစႏုိင္ေသာ ေျမြေပြး အဆိပ္ရည္မ်ားကို ေျခဖ်က္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတို့မွ ေျမႊအကိုက္ခံရေသာ လူနာတို့အား ေဆးျမီးတိုအျဖစ္ ေခြးေလွးယားသီးအေစ့ျဖင့္ လက္ေတြစမ္းသပ္ကုသခဲ့ရာ မ်ားစြာထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆးျမီးတိုျဖင့္ အေရးေပၚကုသနည္း

(၁) ေခြးေလွးယားသီးေစ့ကို အမွဳန့္ၾကိတ္၍ ေျမြအကိုက္ခံထားရေသာ
ေနရာအား ထည့္ေပးပါ။
(၂) သို့မဟုတ္ ၄င္းအမွဳန့္ကို အရည္ေဖာ္၍ လိမ္းေပးပါ။
(၃) အေစ့ ၂ ေစ့ခန့္ကို မီးဖုတ္၍ အခြံခြါကာ အဆန္ကို ၀ါးစားေပးပါ။

ေခြးေလွယားသီး(၂)မ်ိဳး

ေခြးေလွးယားသီးသည္ အရိုင္းသီး၊ အယဥ္သီးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အယဥ္သီးမ်ိဳးသည္ ပို၍ ေဆးဖက္၀င္သည္။ အေစ့သည္ အနက္ေရာင္ ျဖစ္သည္။ အရိုင္းသီးသည္ အေမြးပါသည္။ ယားတတ္သည္။ အေစ့သည္ ၀ါဖတ္ဖတ္အေရာင္ ရွိသည္။ အယဥ္သီးသည္ ေျမြဆိပ္၊ ကင္းဆိပ္စသည့္ အဆိပ္မ်ိဳးစံုကို ႏိုင္သည္။ အျခားေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေဆးရံုေဆးခန္းႏွင့္ေ၀းလံေသာ ေတာရြာေဒသတို့တြင္ အေရးၾကံဳလာပါက ေဆးျမီးတိုနည္းျဖင့္ တန္ဖိုးရွိလွေသာ လူ့အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
( ဒီပို့စ္ကိုလည္း မိမိတို့လက္လွမ္းမီသေလာက္ လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ၾကပါသည္)
ဦးေစာႏြဲ့ေနဆိုင္ (တိုင္းခမ္းတီ)

Add a Comment

Your email address will not be published.