အံၾသသင္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ အခ်ိန္တိ တရားအားထုတ္ႏိုင္သြား တဲ့ ခ်မ္းမီမီကို

အႏုပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်မ္းမီမီကိုဟာ မနက္ ၆ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီခြဲအထိ ၃ နာရီ

ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ေနာက္ေန႔ မနက္ ၅ နာရီအထိ ၁၆ နာရီ ကို မလႈပ္ မျပင္ မေ႐ႊ႕ မေျပာင္း ဘဲ ထိုင္လ်က္ဣရိယာျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၉ နာရီ တရားအားထုတ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစား အားက် ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္လို႔ ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္ လတ္လတ္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ခြါခ်ထားၿပီး မိမိတို႔ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ တကယ့္ အႏွစ္သာရကို သုံးေဆာင္ခံစားၾကေစရန္ တန္ဖိုးထားၾကေစရန္ ရည္႐ြယ္ရင္း သာဓုေခၚခါ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

အရိယာသူေတာ္ေကာင္းမ်ားျမင္သိေသာ တရားေတာ္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ျမင္သိပါေစ . . .

ထို႔အတူ မိမိလည္း ထပ္တူျမင္သိပါရေစ . . .

သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းလည္း ထပ္တူျမင္သိၾကပါေစ . . .

crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *