လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမထဲမွာပဲ ရႏိုင္ တဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြကို ေျပာျပခဲ့တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

ကဲ ဘာလိုေ သးလဲ…………”မွ်စ္လား” အေပါဆုံး ပဲ မိုးတြင္း ဆိုေတာ့မွ်စ္ စို႔ႀကီးေတြက လတ္ ဆတ္လို႔ ႏုဖတ္လို ့။ မန္က် ည္းသီးခူးၿပီးအစိ မ္းေထာ င္းစားစားမန္က် ည္းသီးခ်က္ စားစားမ ်ွစ္ျပဳတ္ နဲ႔က လွ်ာလည္။

ခ်ဥ္ေပါင္ခင္း ကလည္း အဆင္သင့္ဆိုေ တဟင္းရ ည္ေသာေက္ သာက္မွ်စ္ နဲ႔ခ်ဥ္ေပါေင္ျ ကာ္ေၾကာ္သိပ္ ၿမိန္တဲ့ဟင္းေတြ။မိႈေတြ ကလည္း အခင္းလိုက္ ဟင္းခ်က္စား မလား ဟင္းခ်ိဳေသာ က္မလားက န္စြန္းပါခ်ိဳးေ ၾကာ္လို က္ေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္ ထိုင္ရသလို။

ေဂြးေတာက္ လားေၾကာင္လ်ာလား ခရမ္းကေဆာ့သီး လားသရက္႐ြ က္လားအျပည့္ အစုံႀကိဳက္တာ တိုင့ါးပိေ ထာင္းလည္း ေကာင္းေမွ ကာင္း။ငွက္ေပ်ာေတြက အသီးပုပုေလးေ တြနဲ႔ သီးမွသီး ခ်ိဳမွခ်ိဳငွေက္ ပ်ာအူေတာ့ မကိုက္ဘူးဝမ္းသာ စရာသတင္းျ ကားရင္မြင္းငါးခ်က္စား ပစ္လိုက္ တယ္။

ငါးကလ ည္း႐ွာလို ့လြယ္ေသးငါးခူ ငါးၾကင္း ကအစနာမည္မ သိလည္း စားေကာင္းတဲ့ငါး အေကာၿင္ ကီးႀကီးအေလးျပ ည့္ျပည့္ေတြ ကင္စားစား ျပဳတ္စား စားဟင္းခ်က္မ လားအေျခာ က္လွမ္း မလား

ႀကိဳက္သလိုစား ။႐ြာထဲ ဝက္ေပၚ အမဲေပၚရင္ေတာ့ကိုယ့္ အႀကိဳက္ ဆုံးဝက္ လက္ ဝက္႐ိုးျပဳတ္အမဲႏွပ္ေတြ တခါတေၾလ ကိတ္ေရ သးဒါမွမဟု တ္လို႔ ရန္ကုန္လြ မ္းလာရင္အ သားႀကိတ္ အ႐ိုးျပဳတ္အ သင့္စားၾကာဆံ တစ္ထုတ္ေဖါက္ ထည့္ၿပီးေျ ကးအိုး ဆြဲလို ့ရတယ္ဗ်ာ။

လက္ေဆာင္လာေ ပးတဲ့ၾကက္ေတြမသတ္ ရက္လို႔ေမြး ထားတာၾကက္ ဥကလည္းရ အေကာင္က လည္းပြား။ေဆး ဝါး႐ွားတယ္ ဆိုေပမယ့္ေခြၽး ထြက္မ်ားေတာ့ က်န္းမာေရးကဒီေရာ က္မွရန္ကုန္ထ က္ကို ပိုမာေ နေသး။

အဝတ္အ စားေကာင္းေကာ င္းမ႐ွိေပမယ့္ႏွလုံး သားေကာ င္းေကာင္းေတြဝတ္ ဆင္ထားတဲ့ သူေတြကိုသာေ တြ႕ရတဲ့ေ နရာ။ မိတ္ေဆြေဟာင္းေ တြကို အၿမဲသတိရေပမယ့္ခုမွေတြ ့ရတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘ က္ေတြကလည္းအ သက္နဲ႔ရ င္းၿပီးခ်စ္ၾက ခင္ၾကတယ္။

မိန္းမနဲ႔ သားသမီးေတြဟာၾအ မဲဆင္းရဲတူတူ ခ်မ္းသာ တူတူစိတ္တူ ကိုယ္တူအနစ္နာခံႏို င္ေၾကာင္းသိ ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဘဝမွာအသက္ ႐ွေင္ နထိုင္ေရးမွာဘယ္ အရာေတြ ကအဓိကက်ၿပီး ဘယ္အရာေ တြကအေပ ၚယံဆိုတာသတိ ထားမိလာတယ္။

အမွန္တရားဘ က္ရပ္တည္ရင္ဘ ယ္ေနရာေ ရာက္ေရာက္ဘ ယ္သူနဲ႔ေတြ ့ေတြ႕ဘယ္ေတာ့မ ဆိုလိပ္ျပာသန္႔ၿပီးမ်က္ နာမငယ္ရဘူး ဆိုတာလ က္ေတြ႕ၾကဳံရတယ္ ။

အခုထဲက အမွန္တရားအရ တရားမွ်တျခင္းအရစိ တ္ဓါတ္ခြန္ အားအရအ႐ွက္ တရားအျ႐ ပည္သူပါဝင္ မႈအရအားလုံးျ ပည့္စုံစြာမတို က္ခင္ထဲက ႀကိဳေအာင္ျမင္ေန တဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ္လွ န္ေရးဟာလည္းျမ ကာခင္အၿပီးတိုင္ေအာၿင္ မင္ေတာ့ မယ္။

ကဲ…….ကြၽန္ေတာ့္တို ့အတြက္ဘာ လိုေသးလဲ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *