ဖခင္ရဲ႕ သတၱိေသြးေတြ အျပည့္ပါလို႔ လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမေရာက္ ႐ွိေနၿပီျ ဖစ္တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း ရဲ႕ သားႀကီး

သ႐ုေပ္ ဆာင္မင္းေမာ္ ကြန္းေက တာ့တစ္ေခတ္တ စ္ခါေက အာင္ျမင္ၿပီးသားျ ဖစ္တဲ့ အျပင္သ႐ုပ္ေဆာ င္ခ်ေက္ တြပီျပင္လွတာေ ၾကာင့္ပရိတ္သ တ္ေတြ ရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေ ပးမႈကို ယေန႔ထိတို င္ရ႐ွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ မင္း သားပဲျဖစ္ပါတယ္။

မင္းေမာ္ကြန္း ဆီမွာေတာ့ခ်စ္လွစြာေသာဇ နီးနဲ႔သားသားမီးမီး မ်ားကိုပို င္ဆိုင္ထားၿပီးေ အးခ်မ္းတဲ့မိ သားစုဘဝေလးကို တည္ေဆာ က္ထားပါတ ယ္ေနာ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္းေက တာ့ေတာ္လွေန္ ရးႀကီးမွာျပည္ သူေတြနဲ႔အ တူအမွန္တရား ဘက္ကတစ္ သားတ ည္းရပ္တေည္ ပးခဲ့ၿပီးလ မ္းထြက္ကာ လူထုလႈ ပ္႐ွားမႈေတြမွာ အားတက္ သေရာပါဝင္ ခဲ့တာေၾကာင့္ ပုဒ္မ၅၀၅ ကျဖင့္မတ ရားအမႈဖြင့္ ထားျခင္း ခံရၿပီးေ ဘးက င္းရာကိုေ ႐ွာင္ တိမ္းေနခဲ့ရပါ တ ယ္ေနာ္။

​ေ႐ွာင္တိမ္းေနစဥ္ မွာပဲၿပီးခဲ့တဲ့ေခ တြတုန္းကဆိုရ င္သ႐ုေပ္ ဆာင္မင္းေမာ္ကြ န္းကဇနီးျဖစ္သူ၊ သားငယ္ျဖစ္သူနဲ႔အတူလႊ တ္ေျမာက္န ယ္ေျမ သို႔ေရာက္႐ွိသြား ခဲ့တာၿပဲ ဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းေမာ္ ကြန္းရဲသားႀကီးလဲလြတ္ေျမာ က္ေရးနေယ္ျ မေရာက္႐ွိေနခဲ့ပါၿပီ၊ စာဖတ္ပရိတ္သႀတ္ ကီးမ်ားအ တြက္ျပ န္လည္ တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါတေယ္ နာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *