ဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားနဲ႔ အတူ အမွန္တရားဘက္က ရဲရဲေတာက္ ရပ္တည္ခဲ့ တဲ့ အႏုပ ညာ ႐ွင္ ေတာ္လွန္ေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီ လ၁ရက္ေန႔ကစ လို႔အာဏာ သိမ္းခဲ့တာဟာေယ န႔ထက္ထိ ပဲျဖစ္ပါတ ယ္၊ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးအတြ င္းမွာဆိုရင္အသ က္ေပါင္းမ်ား စြာဆုံး႐ႈံးေန ရသလိုမတ ရားဖမ္းဆီးထား တဲ့ျပည္ သူေတြမ်ားစြာ ႐ွိေ နပါတယ္။

ပုဒ္မ၅၀၅ၾက ဖင့္မတ ရားအမႈဖြင့္ထားတာေ ၾကာင့္ေဘး လႊတ္ရာကိုေ ႐ွာင္တိမ္းေန ရတဲ့ျပည္သူေတြ လဲမ်ားစြာ႐ွိေနပါ တယ္ေနာ္။

အခုတစ္ ခါမွာဆိုရင္လဲ အမွန္တရားဘ က္ကရပ္တ ည္ခဲ့တဲ့ေတာ္ လွန္ေရးအမ်ိဳးသ မီးမ်ားကိုေဖာ္ေျပ ပးသြားမွာၿပဲ ဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေက တာ့သ႐ုပ္ေဆာ င္အိျႏ ၵာေက်ာ္ဇင္ ၊သ႐ုပ္ေဆာ င္ေဖြးေဖြး၊ Beauty Blogger ဝင္ မင္းသန္း၊ အဆိုေတာ္ပိုပို၊ သ႐ုေပ္ ဆာင္ျမႏွင္းရည္ လြင္နဲ႔အလွမ ယ္ထားထက္ ထက္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

သ႐ုပ္ေဆာ င္အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္၊ BeautyBlogger ဝင္မင္းသန္းနဲ႔ အဆိုေတာ္ ပိုပိုတို႔ကပုဒ္မ၅၀၅ ကျဖင့္မ တရားအဖမ္း ဆီးခံထား ရၿပီးသ႐ုပ္ေဆာ င္ေဖြးေဖြး ကေဘးက င္းရာကိုေ႐ွာင္တိ မ္းေနရပါ တယ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ျမႏွင္းရ ည္လြင္နဲ႔အလွမယ္ထားထ က္ထက္တို႔က လႊတ္ေျမာ က္နယ္ေျမမွာေ ရာက္႐ွိေန တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္၊စာ ဖတ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး မ်ားအတြက္ျပန္ လည္ေဖာ္ျ ပေပးလိုက္ပါ တယ္ေနာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.