ဝရမ္းေတြေၾကာင့္ ေ႐ွာင္တိမ္းေနခ်ိန္ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံ ခဲ့ရလို႔ ပရိသတ္ရဲ႕ အားေပးမႈလို႔အပ္ေနတဲ့ မင္းသမီး ဆုအိမ့္စံ

ဒီ ကာ လမွာ ကိုဗစ္ေရာ ဂါကူးစက္မႈဒ ဏ္ကို လူႀကီးလူ႐ြ ယ္ မေ႐ြး ခံစားေနၾကရတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အမွတ္မထင္ ေနမေကာ င္းျဖစ္ ရာမွျစ ပီး ဒီေရာဂါ ဆိုးႀကီးဟာ ခႏၶာကို ယ္ထဲသို႔ စတင္ဝေင္ ရာက္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုဗ စ္ေရာဂါက ပ္ဆိုးႀကီးကို အဆုံးထိ တြန္းလွန္တိုက္ထု တ္ၿပီး ျပန္လည္က်န္းမာ လာသူမ်ား လည္း ႐ွိသကဲ့သို႔ အသက္ဆုံး ႐ႈံးသူမ်ားလ ည္း ႐ွိေနေၾကာင္း စိတ္မေကာ င္းစြာျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ေ နရပါတယ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆုအိမ့္ စံကို ယ္တိုင္လည္း ကိုဗစ္ေရာ ဂါ ကူးစက္ ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေ သးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္က သူမရဲ႕ လူမႈ ကြန္ယက္တြင္ ေ႐ွာင္တိ မ္းေနရခ်ိ န္အတြင္း ကိုဗစ္ေရာဂါကူး စက္ခံခဲ့ရ တာေၾကာင့္စိတ္ဓာတ္က် ခဲ့ေပမယ့္ အဆုံးထိတြ န္းလွန္တိုက္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေ ၾကာင္း ပရိသေတ္ တြကို ဖြင့္ဟေျပာျပလာ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိဘေတြ ကို စိတ္ပူေပမ ယ့္ အနားမွာ ႐ွိမေပးႏိုင္၊ မသြားႏိုင္ခဲ့တဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ အရမ္းကို ခက္ခဲခဲ့ရေၾကာင္း ေရးသား ထားပါေသးတယ္။ ခံစားခ်ေက္ တြကို နားလည္တဲ့အ တြက္ ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီကိုလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာမိေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာျ ပထားပါတယ္။

လက္႐ွိခ်ိန္ မွာေတာ့ ကိုဗစ္ေရာ ဂါကို ခႏၶာကိုယ္ထဲေက န အႏိုင္တိုက္ထု တ္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြကိုလည္း ဒီကာလ က်န္းမာေ ရးဂ႐ုစို က္ၾကဖို႔ ေရးသားထား တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပရိသတ္ေတြကလည္း ကိုဗစ္ကေပ္ ရာဂါ ဆိုးႀကီးကေန ႐ုန္းထြ က္လာႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆုအိမ့္စံအတြက္ ဝမ္းသာေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုအိမ့္စံတေစ္ ယာက္ ခြဲခြာေနရ တဲ့ မိသားစုဝင္မ်ားနဲ႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ဆုံ ဆည္းႏိုင္ပါေ စလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ ရပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *