သားသမီး ၈ေယာက္လုံး ကို မည္ သူ႕အကူ အညီ မွ မ ယူ ပဲ ေကာင္းမြန္စြာ ႐ွာေကြၽးခဲ့ေသာ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါး

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Mabalacat cityတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးသည္ မ်က္မျမင္ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ရေနေသာ္လည္း ခ်စ္စဖြယ္ သားသမီး ၈ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ မိသားစုကမ႓ာေလးကို ျဖတ္သန္းလ်က္႐ွိသည္။

သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ မနီလာၿမိဳ႕႐ွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ဆုံေတြ႕ခဲ့ၿပီး ခင္မင္ရင္းႏွီးရာကေန တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ နားလည္ကာ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ႐ိႈးပြဲေတြမွာ သီခ်င္းေဖ်ာ္ေျဖၿပီး အႏွိပ္သည္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳကာ သားသမီး ၈ေယာက္ကို ႐ွာေကြၽးခဲ့သည္။

ကပ္ေရာဂါကာလႏွင့္ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ အလုပ္လည္းပိတ္ထားသည့္အတြက္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ေနစဥ္ အျခားေသာသူမ်ားမွ သားသမီးအား ေမြးစားရန္ ေတာင္းယူခဲ့ေသာ္လည္း မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေနပါေစ သူတို႔ေကြၽးေမြးေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

Hlaing (Love Feeling)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *