စ.စ္.တပ္ထဲဝင္ၿပီး ေ႐ွ႕တန္းေရာက္ေနၿပီဆိုတဲ့ ကိစၥကို ေနေဒြးေျပာ

သတင္းအမွားေတြနဲ႔ ျဖန္႔ေနတဲ့သူ နဲ႔ ယုံေနတဲ့သူေတြလဲ အံၾသပါတယ္ဗ်ာ။လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုသစၥာ စစ္ကား ႐ိုက္ေနတုန္း

Live လႊင့္ၿပီး ပရိသတ္ေတြနဲ႔စကားေျပာ ေနတာကို အခုပဲတပ္ မ ၉၉ ထဲဝင္ပီး လႊင့္ေနသလို နဲ႔ ဉီးေႏွာက္ေလးလဲ သုံးၾကပါ။

တင္ထားတဲ့ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္ ေတာင္ တရားဝင္ ေတာင္းပန္လို႔ ခြင့္လႊတ္ ေပးလိုက္တာကိုတိုင္းျပည္လဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေနတာ မဟုဖူးဗ်ာ သတင္းအမွားေတြနဲ႔ ေပါက္တတ္ ကရေတြမျဖန္႔ပါနဲ႔ ဆိုၿပီး ေနေဒြးက သူရဲ႕လူမူ႕ကြန္ယက္မွာ ေရးသားေျဖ႐ွင္း ထားပါတယ္။

သတင္းအမွားေတြနဲ႔ ျဖန္႔ေနတဲ့သူ နဲ႔ ယုံေနတဲ့သူေတြလဲ အံၾသပါတယ္ဗ်ာ။လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုသစၥာ စစ္ကား ႐ိုက္ေနတုန္း

Live လႊင့္ၿပီး ပရိသတ္ေတြနဲ႔စကားေျပာ ေနတာကို အခုပဲတပ္ မ ၉၉ ထဲဝင္ပီး လႊင့္ေနသလို နဲ႔ ဉီးေႏွာက္ေလးလဲ သုံးၾကပါ။

တင္ထားတဲ့ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္ ေတာင္ တရားဝင္ ေတာင္းပန္လို႔ ခြင့္လႊတ္ ေပးလိုက္တာကိုတိုင္းျပည္လဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေနတာ မဟုဖူးဗ်ာ သတင္းအမွားေတြနဲ႔ ေပါက္တတ္ ကရေတြမျဖန္႔ပါနဲ႔ ဆိုၿပီး ေနေဒြးက သူရဲ႕လူမူ႕ကြန္ယက္မွာ ေရးသားေျဖ႐ွင္း ထားပါတယ္။

Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *