အင္တာနက္ လုံဝအပိတ္မခံရခင္ ဒီနည္းေတြနဲ႔ ႀကိဳျပင္ ဆင္ထား လိုက္ ပါ

အင္တာနက္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္

အင္တာနက္ထိန္းခ်ဳပ္ခံရ လွ်င္

– ပထမဦးစြာ Shutdown ခံရပါလိမ့္မယ္ ( အနီေရာင္ အဆင့္ Nug အစည္းအေဝး ဖ်က္သလို လာပါမယ္ )မည္သည့္ vpn မွ သုံးမရပါ

* Shutdown သေဘာတရားနားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ဥပမာ – ကိုယ္က အင္တာနက္ကိုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသိတစ္ေယာက္ကို hotspot ေထာင္ေပးထားသလို ေပါ့ တစ္ဖက္က wifi နဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး အင္တာနက္ကိုသုံးရေနပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ကိုယ္က hotspot မပိတ္ပဲ အင္တာနက္ Data ကိုပိတ္လိုက္ရင္ တစ္ဖက္က သူမွာ wifi ခ်ိတ္ေနေပမယ့္ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္သြားသလိုပါ ဒီလိုသေဘာတရားေလးပါ )

– အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္ၿပီး 2 ရက္ခန္႔ေလာက္ နည္းနည္း ခ်င္းပြင့္လာပါ​လိမ့္မယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ သာမာန္ထက္ ပိုတဲ့ VPN ေတြစၿပီး အစြမ္းျပပါလိမ့္မယ္ ။

– သာမာန္ထက္ပို တဲ့ VPN ေတြရဲ႕ List ပါ

+ Psiphon Pro

+ Slowdns

+ YourFreedom ( Adv User only )

+ Outline

+ V2Ray NG ( Whitelist Bypass )

+ Net Analyzer ( help for slowdns )

+ One VPN

+ X-VPN

+ Potato VPN

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *