ေအာင္လအန္ဆန္ရဲ့ ပြဲစဥ္ ကို ဒီဇင္ဘာလ မွ သာျမင္ေတြရဖြယ္ ရွိေန ပါ တယ္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္လာခဲ့တဲ့One Championship ဟာဒီႏွစ္ဆို၁၀ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီလဲျဖစ္ပါတယ္OneChampionshioဥကၠ႒ကေတာ့ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ၁၀ႏွစ္ျပည့္အေနနဲ႔ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းတစ္ပြဲလုပ္ဖို႔စီစဥ္ ထားေၾကာင္းေျပာ​ၾကားထားပါတယ္

ေအာင္လကိုစက္တင္ဘာလပြဲစဥ္မွာပါဝင္လာဖို႔ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ပင္မဲ့ပါဝင္လာခ်င္းမရွိတာေၾကာင့္Oneဥကၠ႒စီစဥ္မဲ့ ဒီဇင္ဘာလထဲကၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာပါဝင္နိုင္ေျခမ်ား​ေနပါတယ္။

ေအာင္လအန္ဆန္းရဲ႕ ပြဲစဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလမွာျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္လာခဲ့တဲ့ One Championship ဟာဒီႏွစ္ဆုိ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ျပီလဲျဖစ္ပါတယ္။

One Championship ဥကၠဌကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္အေနနဲ႔ ပြဲၾကီးပြဲေကာင္းတစ္ပြဲလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္။

ေအာင္လကို စက္တင္ဘာလပြဲစဥ္မွာ ပါဝင္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမယ့္ ပါဝင္လာျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ဥကၠဌ စီစဥ္မဲ့ ဒီဇင္ဘာလထဲက ပြဲၾကီးမွာ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ေနပါတယ္။crd

Add a Comment

Your email address will not be published.