ပ်ဳေစာထီး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မ႐ွိသလို. သင္တန္းေပးျခင္း .လက္နက္တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းလည္း မ႐ွိဟု နစက ေကာင္စီ ေျပာ

ပ်ဳေစာထီး သတင္းမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ေရးသားမႈမ်ားသာေတြ႕ရဟု ဆို

စက္တင္ဘာ ၁၅.ေနျပည္ေတာ္

လူမႈကြန္ယက္ ေပၚတြင္ တပ္မေတာ္

၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဆိုသည့္

ပ်ဳေစာထီး အဖြဲ႕မ်ား၏ သတင္းမ်ားေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မ႐ွိသလို ပ်ဳေစာထီး ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး မည္သည့္ သေဘာထားမွလည္း မ႐ွိေၾကာင္း နစက ေကာင္စီ မွ သတင္းျပန္ၾကားေရး group တြင္ ယေန႔ ေျဖၾကားထားသည္.

မည္သူမဆို ဥပေဒ ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အေရးယူမႉ ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း. ပ်ဳေစာထီး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း.သင္တန္းေပးျခင္း.လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ေျဖၾကားထားသည္.

ျမန္မာလူထုမီဒီယာ
#ပ်ဳေစာထီး

Add a Comment

Your email address will not be published.