စကားလည္းမေျပာႏိုင္ တဲ့ အထိ ေလျဖတ္ေန တဲ့ လူငယ္တဦး ကို ကုသေပးလိုက္ တဲ့ ထူးခန္႔ေက်ာ္

“ေလျဖတ္ေနတဲ့ လူငယ္တဦးကို ကုသေပးလိုက္တဲ့ ထူးခန္႔ေက်ာ္”

ထူးခန္႔ေက်ာ္က ေလျဖတ္ေဝဒနာခံစားေနရတဲ့ လူငယ္တဦးကို ကုသေပးလိုက္ျပန္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ . . . . . . .

“အရမ္းပီတိဝမ္းသာမိပါတယ္သားေလးရယ္ ။ . . . . . . . အမွတ္၁၉၄ သမိုင္း၁၂လမ္းေန သားေလးဇြဲသူရထြန္းအသက္၂၈ႏွစ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ထံေလျဖတ္ေရာဂါလာေရာက္ကုသခဲ့ရာ စကားလည္းမေျပာႏိုင္သလို ညာဘက္ေျခေထာက္ႏွင့္လက္မ်ားလည္းလႈပ္၍မရ ပါးစပ္တဖက္လဲ႐ြဲ႕ေနသလိုျဖစ္ခဲ့ေလသည္ ။ . . . . . . .

ကြၽန္ေတာ္ကုသေပးရင္း၆ေခါက္ေျမာက္ေလာက္မွာပင္ စကားမ်ားျပန္ေျပာႏိုင္ၿပီး လမ္းပါေလွ်က္လာႏိုင္၍ လက္မ်ားပါကိုင္တြယ္လႈပ္႐ွားလာႏိုင္ၿပီး ႐ြဲ႕ေနေသာပါးစပ္ပါတည့္၍ပင္လာခဲ့ေလေသာေၾကာင့္ သားေလးဇြဲသူရထြန္းအတြက္အင္မတန္ပီတိဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္ ”
လို႔ ထူးခန္႔ေက်ာ္က ေျပာျပပါသည္။ . . . . . . .

#36Myanmar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *