ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဟားငါးေကာင္က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာေနတဲ့ သူေတြ ကို ယခု႔ကဲ့သို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆို

ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ D Day သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္ စၿပီလို႔ ေၾကာ္ျငာ လိုက္တာ နဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ထဲမွာပဲ အမ်ားျပည္သူ တို႔

လိုက္နာ ရမဲ့ စည္းကမ္းစည္းကမ္း ခ်က္ေတြကို ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဟားငါးေကာင္က ယခု႔ကဲ့သို႔ ေမတၱာရပ္ခံ

ေတာင္းဆို အၾကံျပဳလာ တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္((( စုေဆာင္းရမဲ့ ရိကၡာတို႔ ေဆးဝါးတို႔ ဂ႐ု႕စိုက္ ဆင္ျခင္ရမဲ့ အခ်က္တို

့ သတင္းအခ်က္လက္ တို႔ ကို သက္ဆိုင္ တိဗီ ခ်န္နယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အခ်ိန္ နဲ႔ တေျပးညီ တင္ျပေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ဒီအခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြကို ေျပာခ်င္တာက အတင့္မရဲၾက ဖို႔ ေျခသံ လုံလုံ လႈပ္႐ွားၾကေစ ဖို႔ ခံစားခ်က္ နဲ႔ မဟုတ္ပဲ ခံယူခ်က္နဲ႔

လုပ္ေဆာင္ ၾကေစဖို႔ေနာက္ပီးး ခု႔ခ်ိန္မွာက ျပည္သူတိုင္းက. ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေဆးဝါး အစ႐ွိသျဖင့္ စုေဆာင္း

ၾကမွာပါပဲ အဲ့ဒီေတာ့ ကိုယ္စလွယ္ေတြ ေဈး ဆိုင္႐ွင္ေတြကို ေျပာခ်င္တာ က လူသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားၿပီး ကိုယ့္တဘို႔ထဲ

မၾကည့္ဘဲ အမ်ားသူငါ ဝယ္ယူ စားသုံး ႏိုင္ေအာင္မတန္တဆ ေဈး ေတြမတင္ၾကေစဖို႔ နဲ႔ ေမြးရပ္ ေျမကို စြန္႔ခြာပီ

း ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ဝမ္းေရးအတြက္ ေျဖ႐ွင္းေနသူ လူငယ္ေတြ အတြက္ ယခု႔လို အခါမ်ိဳးမွာ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္

မ်ားမ်ား ရပ္တန္႔သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္အေဆာင္႐ွင္ အိမ္႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အဖိုးငွားခတို႔ အတင္းမေတာင္းၾကဖို႔ နဲ႔

ကိုယ္ခ်င္းစာ ကူညီ ေပးၾကဖို႔ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာၾကေစရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံေတာင္းဆို အၾကံျပဳလာတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္

အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္

Add a Comment

Your email address will not be published.