ကုလညီလာခံတြင္ သံအမတ္အႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္းစကားေျပာခြင့္ရဖို႔ ရက္သတ္မွတ္ လိုက္ၿပီ

သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းအေနျဖင့္(၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလညီလာခံတြင္ စကားေျပာခြင့္ရဖို႔ ရက္သတ္မွတ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိူင္ငံတစ္ကာသတင္းဌာနမ်ားရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရပါတယ္

သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို စက္တင္ဘာ၂၇ မွာ ကုလညီလာခံတြင္ စကား​ေျပာခြင့္ရဖို႔ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ အႏၵိယ သတင္းဌာန WION က ​ေရးသားထားတာပါ။

စစ္ေကာင္စီမွေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္က သေဘာတူမ်ားမ႐ွိခဲ့ဘဲ သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ကကုလ ညီလာခံတတ္ေရာက္ဖို႔ လူထုဆႏၵအတိုင္း သေဘာတူခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္ဟာ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ တနလ္ာေန႔ လည္ပိုင္းမွာ စကားေျပာခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး၁၅ မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ၾကာမယ္လို႔လည္း သိ႐ွိရပါသည္။သိရပါတယ္

သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို စက္တင္ဘာ၂၇ မွာ ကုလညီလာခံတြင္ စကား​ေျပာခြင့္ရဖို႔ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ အႏၵိယ သတင္းဌာန WION က ​ေရးသားထားတာပါ။

စစ္ေကာင္စီမွေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္က သေဘာတူမ်ားမ႐ွိခဲ့ဘဲ သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ကကုလ ညီလာခံတတ္ေရာက္ဖို႔ လူထုဆႏၵအတိုင္း သေဘာတူခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္ဟာ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ တနလ္ာေန႔ လည္ပိုင္းမွာ စကားေျပာခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး၁၅ မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ၾကာမယ္လို႔လည္း သိ႐ွိရပါသည္။ႁႏၲင္ စိတ္ႂၾက​ေဆး်ပား​ေၾတ႕႐ြိသည္ဟု ဆိုကာ မူးယစၸဳဒၼ ၁၆ (ဂ) နဲ႔ပါ ထပၼံတရားၿစဲဆိုခံထား႐်ခင္း ်ဖစ္သည္။

သ႐ဳပ္ေဆာင္ရဲတိုကၠိဳ အင္းစိန္ေထာႁငၲင္း အထူးတရား႐ဳံးမြာ စကၱင႓ာ ၂၀ ရက္ေန႔မြာ စတငၥစ္ေဆးဖို႔႐ြိတယႅိဳ႔ အမႈကိုလိုကၸါေဆာင္႐ျက္ေနတဲ့ ဥေပဒပညာ႐ြင္ေၾတေက်ပာပါသည္။

သ႐ဳပ္​ေဆာင္ ရဲတိုက္သည္ ​ေတာႅြန္​ေရး အစပိုင္းၾတင္ ​​ေ႐ြ႕ဆုံး ဒိုင္းကာ အၿဖဲ႕မြာ အၿမဲ လိုလို ဦး​ေဆာင္ ပါဝငၡဲ႕သူ တ​ေယာက္်ဖစ္ၿပီး မီဒီယာ အငၲာဗ္ဴးတခုၾတင္ စစ္​ေကာငၥီကို တိုကၡိဳကၱဲ႕ စကား​ေၾတ ​ေ်ဖၾကားခဲ့လို႔ ႏိဳင္ငံ​ေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ္က္​ေစမႈနဲ႔ စစ္​ေကာငၥီက ဖမ္းခဲ့တာ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရႏၠဳန္ၿမိဳ႕သမိုင္းလမ္းဆုံမြာ သ႐ဳပ္ေဆာင္ရဲတိုကၠိဳဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီးသူနဲ႔အတူ စိတ္ႂေၾကဆး်ပား ၁ဝ်ပားကို အတူေၾတ႕႐ြိရတယၦိဳၿပီး မူးယစၸဳဒၼ ၁၆ (ဂ)နဲ႔ထပၼံတရားၿစဲဆိုခဲ့တယႅိဳ႔ အမႈကိုကူညီေပးေနတဲ့ဥေပဒပညာ႐ြင္ေၾတက ေ်ပာပါတယ္။

“ကိုရဲတိုကၠ္န္းမာေရးေကာင္းျမႏၸါတယ္။ အခုတရား႐ဳံးခ္ိန္းေၾတလိုက္ေနရင္းၾကားသိခဲ့ရတဲ့ေအ်ခေအေနၾတအရ နစကေကန အႏဳပညာ႐ြင္ေၾတအပါအဝင္ ၿစဲဆိုထားတဲ့အမႈေၾတကို်ပႏႅၫၥိစစ္ေနတယ္။ စိစစ္ၿပီးရင္ အဆင္႕အလိုက္ အမႈ႐ဳပ္သိမ္းၿပီး ေ်ေဖလြ္ာ့မႈလုပ္ၾသားမယႅိဳ႔သတင္းေကာင္းၾကားရပါတယ္။ ရက္သိပၼၾကာခင္်ဖစ္ႏိဳငၼယၦိဳတဲ့သတင္းၾကားထားရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို႐ဳပ္သိမ္းမႈမလုပၡင္ေတာ့ အထူးတရား႐ဳံးေၾတမြာၿစဲဆိုထားတဲ့အမႈေၾတကိုပုံမြန္ စစ္ေဆးေနမယ္။

အမႈအၾသားအလာကိုေတာ့ ႀကိဳတငၼြတၡ္က္ေပးလို႔မေရသးပါဘူး”လို႔ ကိုရဲတိုက္အမႈကိုလိုကၸါေဆာင္႐ျက္ေပးေနတဲ့ ဥေပဒအၾကံေပးဦးခင္ေမာင္်မင္႕က ​ေ်ပာခဲ့်ခင္း ်ဖစ္သည္။
သ႐ုပ္​ေဆာင္ ရဲတိုက္သည္ ​ေတာ္လွန္​ေရး အစပိုင္းတြင္ ​​ေ႐ွ႕ဆုံး ဒိုင္းကာ အဖြဲ႕မွာ အၿမဲ လိုလို ဦး​ေဆာင္ ပါဝင္ခဲ့သူ တ​ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ စစ္​ေကာင္စီကို တိုက္ခိုက္တဲ့ စကား​ေတြ ​ေျဖၾကားခဲ့လို႔ ႏိုင္ငံ​ေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္​ေစမႈနဲ႔ စစ္​ေကာင္စီက ဖမ္းခဲ့တာ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သမိုင္းလမ္းဆုံမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီးသူနဲ႔အတူ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၀ျပားကို အတူေတြ႕႐ွိရတယ္ဆိုၿပီး မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၆ (ဂ)နဲ႔ထပ္မံတရားစြဲဆိုခဲ့တယ္လို႔ အမႈကိုကူညီေပးေနတဲ့ဥပေဒပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

“ကိုရဲတိုက္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ပါတယ္။ အခုတရား႐ုံးခ်ိန္းေတြလိုက္ေနရင္းၾကားသိခဲ့ရတဲ့အေျခအေနေတြအရ နစကကေန အႏုပညာ႐ွင္ေတြအပါအဝင္ စြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြကိုျပန္လည္စိစစ္ေနတယ္။ စိစစ္ၿပီးရင္ အဆင့္အလိုက္ အမႈ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ေျဖေလွ်ာ့မႈလုပ္သြားမယ္လို႔သတင္းေကာင္းၾကားရပါတယ္။ ရက္သိပ္မၾကာခင္ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့သတင္းၾကားထားရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို႐ုပ္သိမ္းမႈမလုပ္ခင္ေတာ့ အထူးတရား႐ုံးေတြမွာစြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြကိုပုံမွန္ စစ္ေဆးေနမယ္။

အမႈအသြားအလာကိုေတာ့ ႀကိဳတင္မွတ္ခ်က္ေပးလို႔မရေသးပါဘူး”လို႔ ကိုရဲတိုက္အမႈကိုလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့ ဥပေဒအၾကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ​ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published.