၁၈.၉. ၂၀၂၁ ရက္ေန႔ (မိုးေလဝသ အေျခအေန )မြန္း လြဲ ၁၂ နာရီ ၂၉ မိနစ္

ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေန ။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္ထူထပ္စြာျဖစ္ထြန္းေနၿပီး က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၁၄)ေနရာအတြက္ မနက္ျဖန္နံနက္အထိမိုး႐ြာသြန္းႏိုင္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္သလို ေနရာကြက္ၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေအာက္ပိုင္းမွာ ေနရာက်ဲက်ဲ အထက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းမွာ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္သလို ေနရာကြက္ၿပီးလဲ မိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္သလို ေနရာကြက္ၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေနရာက်ဲက်ဲသာ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ၿပီး

ေျမာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေနရာကြက္ၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေနရာစိပ္စိပ္ က်န္ေနရာမ်ားမွာ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္သလို ေျမာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေနရာကြက္ၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးအသင့္အတင့္႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးအသင့္အတင့္ ႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးအသင့္အတင့္ ႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ ေနရာကြက္က်ား မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။

မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈအေျခအေန။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႔မွာ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚရန္အလားအလာမ႐ွိေသးပါ ခင္ဗ်ာ။
လွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးအႏၲရယ္ ။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္အနည္းငယ္ ႐ွိေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပိုင္းတို႔မွာ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေဝၿဖိဳးဟန္ (ေလေၾကာင္းမိုးေလဝသ )

Add a Comment

Your email address will not be published.