စစ္တပ္အရာ႐ွိ တစ္ေယာက္နဲ႔ တြဲ႐ိုက္ထား တဲ့ ပုံေတြထြက္ေပၚ လာ တဲ့ သံသာမိုးသိမ့္

ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ သံသာမိုးသိမ့္ တစ္ေယာက္ အခု လက္႐ွိမွာ

ဝရမ္းထုတ္ထား ခံရလို႔ ထြက္ေျပးေန တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွပါဝင္ေသာ္လဝရမ္းထုတ္ခံရၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ဘာ

အသံမွ ထြက္မလာေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လတ္တေလာ မွာလည္း သူ႕ခ်စ္သူနဲ႔ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ ထြက္ေပၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္တစ္ခါ တင္တုန္း ကေတာ့ သူမေၾကာင္းျငင္းထားေပမယ့္ ဒီတစ္ခါကေတာ့ အမႈကေန ေ႐ွာင္

လို႔ရေအာင္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ ခံယူလိုက္တာ ျဖစ္ေလာက္ပါတယ္။

အရင္ နာမည္ထြက္ခဲ့တဲ့ HD ေတြကေတာ့ သံသာမိုးသိမ့္ အစစ္မဟုတ္ပါဘူးေနာ္

မဟုတ္တာေတြကိုတကယ္အမွန္လို ေျပာေနတာကိုေတာ့ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္

သူ႕ပရိသတ္ေတြက ဒီပုံေတြက ၂၀၁၈ေလာက္က ျငင္းေနေပမယ့္လည္း

သံသာမိုးသိမ့္ကေတာ့ ျပန္ေျဖ႐ွင္းထားျခင္း မ႐ွိေသးပါဘူး။

ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ သံသာမိုးသိမ့္ တစ္ေယာက္ အခု

လက္႐ွိမွာ ဝရမ္းထုတ္ထား ခံရလို႔ ထြက္ေျပးေန တယ္လို႔ သိရပါတယ္

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္ဝရမ္းထုတ္ခံရၿပီး

ေနာက္မွာေတာ့ ဘာအသံမွ ထြက္မလာေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လတ္တေလာ မွာလည္း သူ႕ခ်စ္သူနဲ႔ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ ထြက္ေပၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္တစ္ခါ တင္တုန္း ကေတာ့ သူမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းထားေပမယ့္

ဒီတစ္ခါကေတာ့ အမႈကေန ေ႐ွာင္လို႔ရေအာင္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ ခံယူလိုက္တာ ျဖစ္ေလာက္ပါတယ္။

အရင္ နာမည္ထြက္ခဲ့တဲ့ HD ေတြကေတာ့ သံသာမိုးသိမ့္ အစစ္မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။

မဟုတ္တာေတြကို တကယ္အမွန္လို ေျပာေနတာကိုေတာ့ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

သူ႕ပရိသတ္ေတြက ဒီပုံေတြက ၂၀၁၈ ေလာက္က ျငင္းေနေပမယ့္လည္း

သံသာမိုးသိမ့္ကေတာ့ ျပန္ေျဖ႐ွင္းထားျခင္း မ႐ွိေသးပါဘူး။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *