စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ ဒူးမေထာက္ပဲ မေၾကာက္မ႐ြံ႕ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ “ဘေရာ္နီကာ”

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ေလာကရဲ႕ ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီး ေ႐ႊခါးပတ္ခ်န္ပီယံ တဦးျဖစ္သူ ၊ကယန္းလူမ်ိဳး၊ဖယ္ခုံ ဇာတိသူေလး အသက္၂၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ “ဘေရာ္နီကာ”တေယာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာတြင္းတေနရာမွ အမြႏၲရားဘကၠ ရပ္တည္ တိုၾကၸဲ ဝင္ေနတာကို ေတြ႕႐ွိရပါသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ကို ကမ႓ာ့ ထိပ္တန္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလိုသူ ဘေရာ္နီကာ တေယာက္ ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခ်င္တာကို ေတြ႕႐ွိရမွာပါ။

ဘေရာ္နီကာ ကို “ကယန္းျပည္ရဲ႕ က်ားသစ္မယ္” လို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ပြဲမ်ားစြာအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေမြ႕ထိုင္းဖိုက္တာႏွစ္ေယာက္ကို အလဲထိုးသတ္ၿပီး ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ထားသူတေယာက္ပင္ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ေတာတြင္းတေနရာမွ အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ “ဘေရာ္နီကာ” က“ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ေဒသကို ကြၽန္ေတာ္သိပ္လြမ္းမိတယ္ ။အရင္လို လြတ္လပ္ၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြျပန္လိုခ်င္တယ္ ။စစ္အာဏာ႐ွင္ အျမန္ က်႐ႈံးပါေစ။”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရင္း လက္နက္အားကိုး အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီကို တန္ျပန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ေလာကရဲ႕ ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီး ေ႐ႊခါးပတ္ခ်န္ပီယံ တဦးျဖစ္သူ ၊ကယန္းလူမ်ိဳး၊ဖယ္ခုံ ဇာတိသူေလး အသက္၂၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ “ဘေရာ္နီကာ”တေယာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာတြင္းတေနရာမွ အမြႏၲရားဘကၠ ရပ္တည္ တိုၾကၸဲ ဝင္ေနတာကို ေတြ႕႐ွိရပါသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ကို ကမ႓ာ့ ထိပ္တန္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလိုသူ ဘေရာ္နီကာ တေယာက္ ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခ်င္တာကို ေတြ႕႐ွိရမွာပါ။

ဘေရာ္နီကာ ကို “ကယန္းျပည္ရဲ႕ က်ားသစ္မယ္” လို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ပြဲမ်ားစြာအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေမြ႕ထိုင္းဖိုက္တာႏွစ္ေယာက္ကို အလဲထိုးသတ္ၿပီး ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ထားသူတေယာက္ပင္ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ေတာတြင္းတေနရာမွ အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ “ဘေရာ္နီကာ” က”ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ေဒသကို ကြၽန္ေတာ္သိပ္လြမ္းမိတယ္ ။အရင္လို လြတ္လပ္ၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြျပန္လိုခ်င္တယ္ ။စစ္အာဏာ႐ွင္ အျမန္ က်႐ႈံးပါေစ။”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရင္း လက္နက္အားကိုး အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီကို တန္ျပန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published.