မီးအခ်ိန္ခြဲေပးေနရ သည့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ တြင္ လွ်ပ္စစ္ရထားတည္ေဆာက္ရန္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္

ဆီကို ေခြၽတာၿပီး လွ်ပ္စစ္ရထား၊ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား၊ ေျမေအာက္ရထား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္က လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ ထပ္ေျပာ

ႏိုင္ငံအတြင္း စက္သုံး ဆီ ႏွင့္ စားသုံး ဆီမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဘီလီယံျဖင့္ ျပည္ပက တင္သြင္းေနရသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ရထား၊ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား၊ ေျမေအာက္ရထား မ်ားကို စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု လား႐ိႈးသို႔ ေရာက္႐ွိေနသည့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္က ထပ္မံေျပာၾကားလိုက္ျပန္သည္။

အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္း‌ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားခရီးစဥ္ကေန ပူတာအိုသို႔ သြားခြင့္မရေတာ့ဘဲ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔က ေရာက္႐ွိၿပီးေနာက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္း‌ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ လွ်ပ္စစ္ရထား၊ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား၊ ေျမေအာက္ရထား ႏွင့္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းမ်ား ကိစၥကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔က စ၍ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္ ေရာက္သည့္ေဒသတိုင္းတြင္လည္း ေျပာၾကားေနရစက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္‌ေန႔အထိ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္လည္း ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *