အခက္ခဲေတြၾကားထဲ မနည္းရပ္တည္ေနရတဲ့ ၾကားထဲ ႐ွိတဲ့ပစၥည္းေလးပါ အခိုးခံလိုက္ရလို႔ အခက္ခဲျဖစ္ေန တယ္ ဆို တဲ့ မိတ္ကပ္ ခင္စန္းဝင္း

ပရိတ္ သတ္ႀကီးေ ရအခုတ စ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့ မိတ္ကပ္ ခင္စန္းဝင္းက သူမၾကဳံေ တြ႕ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ အပ်က္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးပ စၥည္းအခိုး ခံလိုက္ရတဲ့အေၾကာင္း ကိုအခုလို​ဝမ္းနည္းစြာေျ ပာျပလာခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

ခင္စန္းဝ င္းကအူ မေတာင့္မွသီ လေစာင့္ႏိုင္ မယ္လို႔ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာၾကား ခဲ့လို႔အူေမ တာင့္ဖို႔႐ွိတာေလး ထုတ္ေရာ င္းဖို႔ျပင္ေနဆဲ မွာဘဲ ကားေနာက္ၾက ည့္မွန္ျဖဳတ္ အခိုးခံလိုက္ ရတယ္။​

ကားေဘာန က္ေပၚကေနာက္ၾကည့္ မွန္ကေတာ့ျဖဳ တ္ခိုးခံရတာၾကာၿပီျပ န္တပ္ရင္လဲ ထပ္ခိုးမွာစိုးလို႔ျပန္ မတပ္တာ အခု႐ွိတာ ထပ္ခိုး တယ္။

ႏူရႀတဲ့ ကားထဲ ဝဲကစြဲေသးတ ယ္ဆိုတဲ့စကားလိုဘဲ၊အ ခက္ခဲေႂတြ ကားထဲမနည္းရပ္တ ည္ေနရႀတဲ့ ကားထဲကုန္ေပါက္ ကေပၚလာျ ပီ။ေနာက္ၾကည့္မွ န္မ႐ွိဘဲကား ဘယ္လိုေမာင္းမလဲမျဖ စ္မေနတပ္ ရေတာ့မွာေပါ့ဆိုၿပီးေ တာ့ေရးသားေဖာ္ျပထားပါ တယ္၊စာဖတ္ပ ရိတ္သတ္ႀကီးမ်ား အတြက္ျပန္လေည္ ဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္ေနာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *