စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ မနက္ခင္း သ တင္း ထူး မ်ား…..

ဒီကေန႔တင္ဆက္ေပးမယ့္သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ့ လိႈႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား မၾကာခဏၾကားေနရတဲ့သတင္း

စစ္ေကာင္စီတပ္သား ၂ ဦး KNU တပ္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ခုိလႈံတဲဲ့သတင္း အစရိွတဲ့သတင္းမ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆံုးရသတင္းထူးမ်ားကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။….

အျပည့္အစံုကို ေအာက္ကရုပ္သံဖိုင္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္ဗြီဒီယို…..

စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ မနက္ခင္းသတင္းထူးမ်ား…..

ဒီကေန႔တင္ဆက္ေပးမယ့္သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ့ လိႈႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား မၾကာခဏၾကားေနရတဲ့သတင္း

စစ္ေကာင္စီတပ္သား ၂ ဦး KNU တပ္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ခုိလႈံတဲဲ့သတင္း အစရိွတဲ့သတင္းမ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆံုးရသတင္းထူးမ်ားကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။…..

အျပည့္အစံုကို ေအာက္ကရုပ္သံဖိုင္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္ဗြီဒီယို…..

crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *