ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပဳကာ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လိ.မ္.လ.ည္တဲ့လူ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္း ကို ေျပာျပ လာ တဲ့ မိတ္ကပ္ေမဦး

ေမဦးက ယခု အဓိကေျပာခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ February 1 ရက္ အာဏာသိမ္းတဲ့ေန႔ကစလို႔ အခုခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ျဖစ္သင့္တဲ့အမွန္တရားေတြကို ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ မိမိအေနနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံးလုပ္ခဲ့ယုံမက ပရဟိတကို အထုံပါေလ

သူမို႔လည္း March လအလယ္မွစၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား မ.တ.ရ.ာ.းအ.သ.တ္.ခံ.ရသူမ်ား၊ ဒ.ဏ္ရ.ာရရွိသူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပုံမ်ားႏွင့္တစ္ကြ လႉဒါန္းခဲ့ေသာမွတ္တမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွ ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားလည္း သိၿပီးသား

ကိစၥျဖစ္မည္လို႔လဲ ယုံၾကည္ပါသည္။ ယခု 2021 ခုႏွစ္ ႀကဳံလာသည့္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘဝအတြက္ထပ္မံ အတုယူစရာမ်ား မိမိဘဝရဲ႕ က်န္ရွိသည့္အခ်ိန္ေတြကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေမဦးႏွင့္ဟန္လင္းကို

ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွမရွိဘဲ ေစတနာေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့ေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရွိသလို မ်ားစြာေသာဒု.က.ၡေတြ ရရွိခဲ့ယုံမက အခြင့္အေရးယူသြားသူမ်ားႏွင့္ မိမိအားအသုံးခ်ခဲ့ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ပါႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုႀကဳံေတြခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း

လူသ.က္ေ.သ.မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ေသခ်ာသိမ္းဆည္းထားသည္မို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားသည့္ေန႔ အားလုံးသိဖို႔ႏွင့္ ေနာင္ကိုေမဦးလိုအျဖစ္မ်ိဳး မႀကဳံရေအာင္ ေမဦးတို႔ကို အခြင့္အေရးယူသြားသူက ေရွ႕ေနာက္မညီ လု.ပ္.ႀ.ကံလီ.ဆ.ယ္ေျပာလာသည့္ေန႔တြင္

ေျပာျပဖို႔အဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆုံး အသိေပးခ်င္တာက ေမဦးႏွင့္ဟန္လင္း ဒု.က.ၡေတြႀကဳံခဲ့ရၿပီး အခြင့္အေရးယူခံရသည္ကို ေျပာင္းျပန္ေျပာေနတာေတြ ျပန္လည္သိရွိရသည္မွာ တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္မကေတာ့သည္မို႔ မဟု.တ္မမွ.န္ အလိ.မ္အည.ာစကားမ်ားကို ရပ္တန္းက

ရပ္ဖို႔ သတိေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွာ ကိုယ့္ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ဒု.က.ၡေ.ရာက္ေနၾကလို႔ ဒီေလာက္ပဲ ေရးလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဒု.က.ၡေ.ရာက္ေနခ်ိန္ အခြင့္ေရးယူသည့္ လူတန္းစားပေပ်ာက္ကာ အျမန္ဆုံးေအးခ်မ္းပါေစ ဆိုၿပီး ေရးသားထားပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *